Vastgoed

 

Als koper van een woning of bedrijfspand kunt u voor problemen komen te staan. Betonrot, milieuproblemen rondom olietanks of andersoortige wanprestatie. Ook als verkoper van een woning of bedrijfspand ontstaan regelmatig geschillen, veelal gelegen in het niet-nakomen van de koopovereenkomst door de koper.

 

Dit zijn problemen waar onze vastgoedadvocaten u bijstand bij kunnen verlenen. Ten aanzien van het bouwrecht kan worden gedacht aan problemen die kunnen ontstaan bij de bouw van onroerend goed. Niet alleen aan de aannemingsovereenkomst en de juiste uitvoering daarvan, maar ook omgevingsrecht, zoals vergunningen en bestemmingsplannen, zijn aspecten waarin onze advocaten thuis zijn.

 

Geschillen rondom onroerend goed komen vaker voor dan u denkt, en zijn juridisch soms ingewikkeld. Zelfstandig actie ondernemen is dan meestal niet verstandig. Vraag eerst advies.

 

RST advocaten onderscheidt zich evenzeer door haar specialisme op het gebied van het appartementsrecht. Meer informatie over appartementsrecht kunt u vinden op www.appartementsrecht.eu.

^ Naar boven