Ondernemingsrecht

 

Onder ondernemingsrecht verstaan wij de inbreng die van ons gevraagd wordt door de ondernemer. Wij zien ons zelf als klankbord, zodat wij makkelijk in een vroeg stadium te benaderen zijn om alle voorkomende kwesties, die ook een juridische kant hebben, aan ons voor te leggen.
Soms om snel terug te geven, omdat het verder geen behandeling behoeft, soms om bij te sturen en soms om een alternatief of een betere weg met elkaar te bedenken.

 

 

^ Naar boven