Arbeidsrecht / reorganisaties / sociaal recht

 

Onze arbeidsrechtadvocaten kiezen altijd voor een op maat gesneden aanpak. Streven is steeds een minnelijke regeling. Een procedure beginnen is alleen om duidelijk te maken dat van geen enkele consequentie teruggedeinsd wordt. Dergelijke duidelijkheid komt de kans op succes in het minnelijk traject ten goede.

 

Bij reorganisaties heeft RST Advocaten een zeer succesvolle aanpak ontwikkeld. Het leed en de gevolgen voor de betreffende werknemers (WW, TW, Bijstand etc.) is het vertrekpunt. De noodzaak tot reorganisatie is immers wel gegeven, maar dient enkel onderbouwd te worden. Aan die onderbouwing wordt veel aandacht geschonken, omdat dat mogelijk het voeren van verweer zelfs voorkomt. Het indienen van een doorwrochte alsook omvangrijke UWV-aanvraag kan binnen 2 weken geschieden, voorafgaand aan de ontslagaanzegging zodat de betreffende werknemer over het zetten van die stap niet meer hoeft te twijfelen. Dit gebeurt onder gelijktijdige aanbieding van een regeling waarop door de werkgever bespaard wordt op de kantonrechtersformule. 95% van de werknemers kiest in de praktijk voor een dergelijke regeling.

 

Bij collectief ontslag (meer dan 20 personen tegelijk) is dit traject niet veel anders. Er treedt hooguit enige vertraging op in verband met de wettelijke verplichting om met werknemersvertegenwoordigers te overleggen.

 

RST Advocaten (Fatimastraat 5 Breda) houdt iedere maandag tussen 16.30 en 18.00 uur gratis inloopspreekuur over sociaal recht/arbeidsrecht en grensgevallen, speciaal voor ZZP’ers, kleine werkgevers en hun adviseurs. Voor meer informatie kunt u bellen met Bas Loontjens via 076–5220511.

^ Naar boven