Sociaal zekerheidsrecht

 

Premies die verschuldigd zijn, hangen af van de indeling in een bepaalde sector. De indeling in een bepaalde sector is nauwelijks aan controle onderworpen, maar een verkeerde indeling kan wel tot gevolg hebben dat te veel premies worden betaald (de verschillen tussen de verschillende sectoren zijn soms enorm).

 

Onderzoek of een onderneming wel in de juiste sector is ingedeeld en wat de mogelijkheden bij andere sectoren zijn, is iets wat RST voor u kan doen. Binnen bijna elke onderneming speelt de VAR-problematiek; als voorkomen kan worden dat er sprake is van een dienstverband in sociaal verzekeringsrechtelijk opzicht, dan zijn er ook geen premies verschuldigd. RST kan helpen om een risicoinschatting te maken alsook berekeningen voorleggen terzake een vergelijkbare salarispositie en inkomsten als zelfstandige.

 

RST heeft ervaring met analyses ter zake de veel te weinig bij de gemiddelde ondernemer bekende keuze tussen: in bestel blijven dan wel eigen risico gaan dragen ter zake zieke werknemers. Hetzelfde geldt voor het verhalen van het deel WGA-premie op werknemers. RST is bereid zich te commiteren aan bepaalde uitkomsten en daar ook de beloning van RST van afhankelijk te maken

^ Naar boven