Arjan (J.A.) Tiesing

 

Arjan Tiesing (1966), beëdigd in 1992, partner.

 

Specialismen: ondernemingsrecht en insolventierecht.

 

Een discreet man met verholen gevoel voor humor. Een serieuze, harde werker die precies met zijn vak, tijd en energie omgaat. Nauwkeurigheid en thema’s van alle kanten bekijken zijn zijn stokpaardje. Als het gaat om dienstverlening, benadert hij graag de bekoorlijke verhouding tussen kwaliteit en tarief.

 

Arjan is een van de partners met kwaliteitsbewaking en organisatie in het algemeen, en automatisering als specifieke deeltaak.

Een medewerker kan altijd op hem rekenen; hij fungeert als rots in de branding. Buiten het bedrijf is hij actief als lid van allerlei clubs en netwerken. Hij heeft een breed interesseveld, komt uiteenlopende mensen tegen, maar pleegt gerichte acquisitie.

 

 

^ Naar boven