Hoe leg ik beslag? En wanneer kan ik vooraf conservatoir beslag leggen?

Wanneer u een vordering heeft op een ander, dan kunt u die vordering alleen afdwingen door die vordering ter incasso voor te leggen aan de rechter. Pas met een vonnis in de hand kunt u executoriaal beslag leggen en uiteindelijk executeren. Maar een incassoprocedure bij de rechtbank duurt doorgaans wel eventjes. In de tussentijd kunt u wel al conservatoir beslag leggen op vermogensbestanddelen van uw schuldenaar. Door deze bewarende beslaglegging verzekert u zich van verhaalsmogelijkheden. Een advocaat  van ons advocatenkantoor kan dit conservatoir beslag voor u leggen.

 

Wat is het verschil tussen een conservatoir beslag en executoriaal beslag?

In geen land is beslaglegging zo makkelijk als in Nederland. Voorafgaand aan een procedure kunt u conservatoir beslag leggen. Dat is een soort bewarend beslag. Die beslaglegging zorgt er dan voor dat de goederen van uw debiteur niet verdwijnen en een verhaalsmogelijkheid blijven voor uw vordering. Het leggen van beslag verplicht wel om binnen afzienbare tijd een gerechtelijke procedure te starten. Is dan een vonnis verkregen van de rechtbank, dan wordt executoriaal beslag gelegd. Met de executoriale beslaglegging wordt het goed waarop beslag is gelegd daadwerkelijk uitgewonnen. Uit de opbrengst wordt uw vordering voldaan.

 

Waarop is conservatoir beslaglegging mogelijk?

Beslaglegging is op veel goederen mogelijk. Het volgende kan een advocaat van ons advocatenkantoor bijvoorbeeld voor u regelen:

  • beslaglegging op onroerend goed zoals een woning;
  • beslaglegging op loon (loonbeslag);
  • beslaglegging op debiteuren en vorderingen;
  • beslaglegging op roerende zaken als auto’s, bedrijfsmiddelen, voorraad en inventaris;
  • beslaglegging op bankrekeningen;
  • beslaglegging op aandelen

 

 

Hoe legt men conservatoir beslag?

Een advocaat van ons advocatenkantoor dient voor u een verzoek in bij de rechtbank tot het leggen van conservatoir beslag. Meestal wordt door de rechter binnen één dag verlof gegeven voor dit beslag. Onze advocaat stuurt dit verlof naar de deurwaarder die het beslag dan legt. Voorwaarde die de rechter aan het conservatoir beslag verbindt, is dat een procedure moet worden gestart binnen (meestal 14 dagen), anders komt het beslag te vervallen. De kracht van een conservatoir beslag is dat uw schuldenaar van het verzoek om beslag te mogen leggen geen weet heeft. Dat is alleen bij loonbeslag anders. Daar moet de beslagene eerst worden gehoord op het verzoek tot loonbeslag.

 

 

Hoe wordt een conservatoir beslag executoriaal?

Als u conservatoir beslag heeft gelegd en u heeft een vonnis verkregen, dan stuurt onze advocaat dat vonnis naar de deurwaarder die dat vonnis betekent aan uw schuldenaar. Die betekening is een soort sommatie om binnen enkele dagen aan het vonnis te voldoen. Daarmee is meteen executoriaal beslag gelegd. Indien niet binnen die termijn voldaan aan het vonnis, dan kan de executie van het vonnis in gang worden gezet. Dat doet de deurwaarder.

 

Wat als er meerdere beslagleggers zijn?

Tussen schuldeisers geldt dat er een rangorde geldt. In beginsel zijn alle schuldeisers gelijk, tenzij er een wettelijke voorrang geldt. Pandrecht en hypotheekrecht zijn daar voorbeelden van. Schuldeisers met voorrang gaan voor andere schuldeisers. Schuldeisers van gelijke rang delen de opbrengst van het beslagen object naar rato van hun vordering. Bij een geschil over de rangorde kan en rangregeling worden gevraagd bij de rechtbank.

 

 

Juridische hulp van een advocaat bij beslaglegging

Indien vragen heeft over beslaglegging of indien u conservatoir wil leggen onder uw schuldenaar, neem dan gerust contact op met een advocaat van onze sectie ondernemingsrecht. Onze advocaat geeft u juridisch advies over hetgeen waarop u beslag kunt leggen en wat daarvoor nodig is. Na beslaglegging verleent onze advocaat u graag juridische bijstand om via een gerechtelijke incassoprocedure uw vordering geëxecuteerd te krijgen. Wilt u een en ander graag onder een kopje koffie op ons advocatenkantoor in Breda bespreken, bel ons dan gerust.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This