De aandelen vallen in de nalatenschap

Als de erflater aandelen heeft in een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap, dan vallen deze aandelen bij het overlijden van de erflater in de nalatenschap. Dit gebeurt automatisch. Met andere woorden: statutaire bepalingen van de rechtspersoon kunnen dit niet veranderen.

 

De statuten zijn wel relevant voor wat betreft de aanbiedingsregeling

De aanbiedingsregeling geldt op grond van de wet, omdat de statuten niets regelen of omdat de aanbiedingsregeling in de statuten is overgenomen. Indien er van een aanbiedingsplicht sprake is, dan zijn de erfgenamen in beginsel verplicht de aandelen  aan te bieden aan  de medeaandeelhouders.

 

Wat bij een legaat van aandelen?

Aandelen in een vennootschap kunnen worden gelegateerd. Bij een legaat geldt een fictie waarbij de aandelen worden geacht  door de erflater aan  de legataris te zijn overgedragen. De aandelen worden bij een legaat dus eerst aangeboden aan de medeaandeelhouders van de erflater. Als de medeaandeelhouders het aanbod aanvaarden, dan dienen de erfgenamen de koopsom aan de legataris uit te keren. Als de medeaandeelhouders niet aanvaarden, dan dienen de erfgenamen de aandelen aan de legataris te leveren.

 

Continuïteit van de onderneming waarborgen

Indien statutaire regels zich daar niet tegen verzetten, heeft een kind of stiefkind van de erflater of de echtgenoot onder omstandigheden de mogelijkheid de kantonrechter te verzoeken te bepalen dat aandelen in een besloten vennootschap of naamloze vennootschap aan hem/haar worden overgedragen, zodat het beroep of het bedrijf door hem/haar kan worden voortgezet. Niet alleen de aandelen maar ook goederen die dienstig zijn voor de beroeps- of bedrijfsuitoefening kunnen soms verplicht worden overgedragen aan het kind, stiefkind of de echtgenoot.

 

Niet te lang wachten

Als je als kind, stiefkind of echtgenoot het recht hebt de onderneming voort te zetten, dan  heb je een jaar de tijd na het overlijden van de erflater om bij de rechter het verzoek in te dienen tot het verkrijgen van de aandelen of bedrijfsgoederen.

 

Extra voorzichtigheid geboden als erflater bestuurder is

Een bestuurder die overlijdt is geen bestuurder meer, de statuten geven vaak het antwoord op hoe het vennootschapsrechtelijk verder moet. Een hoedanigheid van bestuurder valt niet in de nalatenschap en is vanuit het erfrecht bezien ook verder niet spannend. Wees indien er sprake is van een erflater die bestuurder van een rechtspersoon is wel bedacht op het feit dat een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid niet verdwijnt met het overlijden van de erflater. Als erfgenamen dit niet scherp in beeld hebben en zuiver aanvaarden, dan zou het zomaar kunnen dat zij uiteindelijk in privé dienen op te draaien voor bijvoorbeeld de voldoening van een vordering van een curator uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Wij begeleiden u graag verder

Heeft u te maken met een situatie waarbij een bestuurder of aandeelhouder is overleden en komt u ondanks eventuele hulp van een notaris niet verder, een gespecialiseerde advocaat van onze sectie erfrecht kan u hierover juridisch advies geven, is praktisch en denkt mee in oplossingen. En waar procederen noodzakelijk is, verleent onze advocaat u juridische bijstand in een procedure.

 

Bij vragen kunt u contact opnemen met één van onze advocaten erfrecht. Wilt u liever uw zaak op ons advocatenkantoor in Breda bespreken, dan staat de koffie voor u klaar

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This