Ondernemers in financiële moeilijkheden

De gevolgen van een faillissement zijn groot. Niet alleen voor de onderneming in moeilijkheden. Ook de bestuurder, de crediteuren, de financiers en aandeelhouders komen op terreinen waar ze zich liever niet zouden bevinden. En waar helderheid veel onrust kan voorkomen op veel verschillende vlakken en voor alle bij het faillissement betrokken partijen. Omdat de rechtbank een aantal van onze advocaten regelmatig tot curator en bewindvoerder benoemt, fungeren zij bij uitstek als klankbord en kunnen zij onze klanten bijstaan in juridisch geschillen die (dreigen te) ontstaan.

Welke zaken hebben betrekking op insolventierecht?

RST advocaten helpt u onnodige kleerscheuren voorkomen als u te maken heeft of krijgt met bijvoorbeeld:

 • Een (dreigend) faillissement
 • Verweer tegen een faillissementsaanvraag
 • Hoger beroep of verzet tegen een faillissement
 • Doorstartbegeleiding
 • Bestuurdersaansprakelijkheid jegens de curator
 • Bestuurdersaansprakelijkheid jegens een individuele schuldeiser
 • Paulianeus handelen – ofwel wat mag wel en niet in het zicht van een faillissement?
 • Verschil van mening over het handelen van de curator
 • Aansprakelijkheid jegens de bank wegens onzorgvuldige uitwinning van zekerheden
 • Saneren van schulden bij ondernemingen
 • Saneren van schulden bij VOF’s en eenmanszaken
 • Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen (WSNP)
 • Fiscale risico’s en gevolgen bij faillissement
Hangt er (wellicht) meer boven uw hoofd dan u op dit moment kunt overzien? Een oriënterend gesprek met één van onze advocaten brengt vaak al veel rust.

Bent u schuldeiser in een (dreigend) faillissement?

Ook als u schuldeiser bent kunnen onze advocaten u helpen de schade te beperken. Zo heeft een advies hoe te handelen om uw vordering op een failliet(te onderneming) zo klein mogelijk te maken, uw vordering te verhalen op de bestuurder of uw eventuele eigendommen terug te krijgen van de curator zich vaak al snel terugverdiend.

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This