Ontslag van curator verzoeken

Ontslag van de curator

Als de curator zijn taak slecht vervult kunt u de curator door de rechtbank laten ontslaan. Dat kan ook als bijvoorbeeld gebleken is dat hij een tegenstrijdig belang heeft gekregen. Als alternatief kan ook een tweede curator worden benoemd naast de eerst benoemde curator.

 

Wie kan ontslag vragen van de curator en hoe is de procedure?

De failliet, een schuldeiser of de commissie van schuldeisers kan aan de rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken om ontslag vragen van de curator.

Het ontslagverzoek is vormvrij en kan gewoon in briefvorm worden ingediend. De rechtbank zal een zittingsdatum bepalen en zal de curator vragen voorafgaand aan die zitting nog schriftelijk te reageren op het ontslagverzoek.

 

Reden voor ontslag curator

Een verzoek om de curator te ontslaan zal niet zomaar worden toegewezen. De curator moet er dan wel echt een potje van hebben gemaakt en bijvoorbeeld schade hebben toegebracht aan de faillissementsboedel of de belangen van (bepaalde) schuldeisers ernstig hebben verwaarloosd. Buiten een ontslaggrond kan dat overigens ook leiden tot aansprakelijkheid van de curator. Het kan ook zijn dat een curator een tegenstrijdig belang blijkt te hebben of gedurende het faillissement krijgt. Omdat curatoren bijna altijd ook advocaat zijn, kan het bijvoorbeeld zijn dat een cliënt van zijn kantoor een bod op zijn failliete onderneming wil uitbrengen of hij als curator een vordering op een cliënt moet innen.  In de praktijk lost de rechtbank dat ook wel eens op door voor die specifieke taak een tweede curator te benoemen. Meestal zal de curator dit tegenstrijdig belang zelf bij de rechtbank melden, maar het gebeurt ook dat dit weleens wordt nagelaten. Dat zou voor de failliet of een schuldeiser dan reden geven om het vertrouwen in hem op te zeggen en het ontslag van de curator te verzoeken.

 

Juridische positie laten bepalen voorafgaand aan ontslagverzoek curator

Rechtbanken worden vaak overstelpt met ontslagverzoeken van curatoren door een schuldeiser of failliet. Zodra het woordje ‘ontslag’ in de brief staat zal het als een ontslagverzoek worden aangemerkt en moet een zittingsdatum worden gepland waarbij drie rechters moeten worden ingeroosterd. Rechtbanken worden er niet blij van als te pas en te onpas dit soort verzoeken worden ingediend en ook de curator zal na zo’n ontslagverzoek menselijkerwijs wellicht een andere houding aannemen. Het is dan ook verstandig een verzoek tot ontslag van een curator alleen in te dienen als dit ook echt kans van slagen heeft. Win dan ook altijd juridisch advies in over het mogelijke ontslag van een curator bij een advocaat van ons team Faillissementen in Breda. Voor iemand die niet thuis is in het faillissementsrecht handelt een curator al snel onrechtvaardig, maar dat is vaak inherent aan het toepassen van de Faillissementswet die niet altijd even rechtvaardig overkomt.

 

Juridisch advies bij handelen en ontslag curator

Een advocaat uit het Team Faillissementsrecht van RST advocaten te Breda kan u juridisch advies geven over het handelen van de curator en toetsen of zijn handelen reden is voor het indienen van een ontslagverzoek. Zij treden zelf ook op als curator in de regio West-Brabant en Zeeland en weten dus wanneer een curator zijn taak zal moeten neerleggen. Zo nodig kan de faillissementsadvocaat van RST advocaten u juridische bijstand verlenen om een procedure tot ontslag van de curator in gang te zetten als het in der minne niet lukt om de curator tot ontslagname te bewegen.  

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This