De curator aansprakelijk stellen / procedure starten tegen de curator?

Aansprakelijk stellen curator

Als u als failliet of schuldeiser schade lijdt door het handelen van de curator in het faillissement waarin u betrokken bent, dan zou u hem mogelijk aansprakelijk kunnen stellen.
Omdat een curator veel beleidsvrijheid heeft is hij niet heel snel aansprakelijk. Raadpleeg een advocaat uit ons Team Faillissementsrecht om u juridisch advies te geven omtrent de aansprakelijkheid van de betrokken curator.

 

Wanneer is een curator aansprakelijk?

Een curator heeft een grote beleidsvrijheid en heeft een flinke toegestane foutmarge omdat  hij vaak het beste moet kiezen uit verschillende kwaden en vaak enorm onder tijdsdruk grote beslissingen moet nemen met minimale informatie. Niettemin maken curatoren natuurlijk weleens een beroepsfout waarvoor zij aansprakelijk zijn. Daar zijn zij ook voor verzekerd. Voor de vraag of de curator aansprakelijk is, is beslissend of een redelijk denkend en handelend curator onder dezelfde omstandigheden op dezelfde manier zou hebben gehandeld. Een open norm waar u wellicht weinig mee kunt. Maar met hun eigen praktijk ervaring als curator kan een advocaat van Team Faillissementsrecht u bij uitstek van juridisch advies dienen als het gaat om het handelen en de aansprakelijkheid van een curator. Wellicht staan ook andere maatregelen open, zoals een klacht over de curator of ontslag van de curator.

 

Gespecialiseerde advocaat aansprakelijkheid curator

Wanneer u denkt een curator aansprakelijk te kunnen stellen als schuldeiser of als failliet, neem dan contact op met een advocaat van ons Team Faillissementsrecht. Zij kunnen juridisch advies geven in uw concrete zaak of de betrokken curator aansprakelijk is. Hun eigen praktijkervaring als curator in Zeeland en West-Brabant maakt hen bij uitstek het juiste klankbord. Indien hun conclusie is dat de curator aansprakelijk is, kunnen zij u juridische bijstand verlenen bij die aansprakelijkstelling en zo nodig een rechtszaak aanspannen tegen de curator.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This