Blog

Hij kon kiezen uit twee opties, maar ging voor optie 3!

Hij kon kiezen uit twee opties, maar ging voor optie 3!

Net terug van een zitting in Den Haag zat de heer Moriman op kantoor op mij te wachten. Hij had al een kopje koffie gehad en hoefde niets meer. “Wij spraken elkaar vorig jaar nog over mijn onterving, kunt u zich dat nog herinneren? Ik werd bij testament door mijn...

Lees meer
Soms wil een cliënt gewoon weten hoe het zit.

Soms wil een cliënt gewoon weten hoe het zit.

De telefoon ging en ik werd doorverbonden. Meneer: “ik zoek een advocaat die mij kan helpen met het erfrecht. Ik ben even aan het googelen geweest, maar kom er zelf niet helemaal uit. Het zit zo: mijn vader had een schildersbedrijf. Samen met mijn twee broers zijn wij...

Lees meer
Oneerlijke concurrentie door een aandeelhouder

Oneerlijke concurrentie door een aandeelhouder

Een aandeelhouder is op grond van de wet verplicht om het belang van de onderneming en belangen van andere aandeelhouders in acht te nemen. Tegelijkertijd staat het aandeelhouders ook vrij om hun eigen belang te behartigen. Maar in hoeverre mag een aandeelhouder of...

Lees meer
3 tips bij derdenbeslag!

3 tips bij derdenbeslag!

U heeft een vordering op uw debiteur, welke debiteur niet vrijwillig tot betaling over gaat. U kunt dan beslag leggen een incassoprocedure starten. Beslag kan worden gelegd op goederen van de debiteur. Een van de mogelijkheden is om beslag te leggen op vordering die...

Lees meer
Bent u aansprakelijk voor de fouten van uw aannemer?

Bent u aansprakelijk voor de fouten van uw aannemer?

Indien u een opdracht heeft gegeven aan bijvoorbeeld een (onder)aannemer, schilder of glazenwasser, dan kunt u onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk zijn voor de schade die het ingehuurde bedrijf bij een derde heeft veroorzaakt. Of u aansprakelijk bent hangt af...

Lees meer
Weg is niet altijd weg

Weg is niet altijd weg

Laatst belde een cliënt mij dat zijn vader is overleden en dat hij geen idee heeft of er iets te erven viel. Hij dacht eerst te zijn onterfd, maar dat bleek niet het geval te zijn. Ik wist hem te vertellen dat zijn vader geen testament had en dat het onterven van een...

Lees meer
WBTR: wat verandert er voor verenigingen en stichtingen?

WBTR: wat verandert er voor verenigingen en stichtingen?

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren en te professionaliseren. Daarmee wordt de regelgeving voor verenigingen en stichtingen zo...

Lees meer
Uitspraken van de eerste drie maanden WHOA

Uitspraken van de eerste drie maanden WHOA

Op 1 januari 2021 is de WHOA in werking getreden. De nieuwe wet biedt ondernemingen de mogelijkheid om buiten faillissement een dwangakkoord aan te bieden. In een eerdere bijdrage van RST advocaten kunt u lezen of u in aanmerking komt voor een WHOA-traject. In de...

Lees meer
Mediation in arbeidsgeschillen

Mediation in arbeidsgeschillen

Wat is mediation in arbeidszaken? Mediation in arbeidszaken, ook wel arbeidsmediation genoemd, is een vorm van conflictbemiddeling tussen werkgever en werknemer of tussen werknemers onderling. Onder professionele begeleiding van een onafhankelijke en neutrale mediator...

Lees meer
Hoe werkt dat NOW?

Hoe werkt dat NOW?

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid zorgt ervoor dat een werkgever bij een omzetdaling van minimaal 20% gedurende 3 maanden een tegemoetkoming in loonkosten kan ontvangen van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling. Bijvoorbeeld; werkgever X heeft 40 %...

Lees meer
Besluiten van de VvE tijdens de coronacrisis deel II

Besluiten van de VvE tijdens de coronacrisis deel II

De wet Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) is sedert 24 april jl. van kracht. De regelingen hebben onmiddellijke werking en aan...

Lees meer
Besluiten van de VvE tijdens de coronacrisis deel I

Besluiten van de VvE tijdens de coronacrisis deel I

Fysiek vergaderen binnen een Vereniging van Eigenaars is tijdens de corona crisis volstrekt onwenselijk. Dit op grond van de maatregelen van de overheid en in het algemeen; we willen toch allemaal de gezondheid boven andere belangen stellen? Toch moet het beheer van...

Lees meer
Mijn werkgever betaalt mijn loon niet meer; wat nu?

Mijn werkgever betaalt mijn loon niet meer; wat nu?

Wat te doen als mijn salaris niet wordt betaald? In deze tijden van het Corona-virus en een land dat min of meer op slot zit, gaan wij allemaal de klappen krijgen. Ondernemingen vallen deels stil en omzetten vallen terug. Maar de kosten blijven doorlopen, ook de...

Lees meer
Bindend advies kantonrechter/wijkrechter

Bindend advies kantonrechter/wijkrechter

Een eenvoudige, goedkope, informele en snelle rechtsgang is de procedure op grond van artikel 96 Rv. Deze procedure biedt de mogelijkheid voor partijen om zich gezamenlijk tot een kantonrechter van hun keuze te wenden om het geschil te beslechten. Voorwaarden voor het...

Lees meer
Nominatie Magna Charta Publieksprijs 2019

Nominatie Magna Charta Publieksprijs 2019

Vol trots maken wij kenbaar dat Yvonne van Ballegooijen is genomineerd voor de Magna Charta Publieksprijs 2019 in de categorie Boek 5, Boek 6 en Aansprakelijkheidsrecht met haar blog “Airbnb”. Hier treft u de betreffende blog aan. Inhoud artikel Door de exponentiële...

Lees meer
Hoe werkt de regeling compensatie transitievergoeding?

Hoe werkt de regeling compensatie transitievergoeding?

U heeft een werknemer die al twee jaar ziek thuis zit. Dit is een vervelende situatie voor beide partijen. Het ziet er ook niet naar uit dat de werknemer nog (binnen aanzienlijke tijd) terug zal keren op uw werkvloer. U heeft dan de keuze om een ontslagaanvraag in te...

Lees meer
Óók gewoon schuldhulp als je een eigen woning hebt!

Óók gewoon schuldhulp als je een eigen woning hebt!

Vorige week verscheen het nieuwsbericht dat gemeenten ten onrechte geen schuldhulp verlenen aan ondernemers met schulden (bijv. eenmanszaken, VOF’s of  zzp’ers). Hierover schreven wij een blog om u inzicht te geven in onze mogelijkheden om u hierbij te helpen. Ook...

Lees meer
Ons short stay seminar BREDA VERHUURT! in de krant!

Ons short stay seminar BREDA VERHUURT! in de krant!

Op 6 november 2018 vond het RST short stay seminar BREDA VERHUURT! plaats van Yvonne van Ballegooijen over kortdurende verhuur aan toeristen. En wat was het geslaagd! Een mooie opkomst van een divers publiek en een interessante paneldiscussie die losbarstte zorgde...

Lees meer
Twee vorderingen, één schuldeiser

Twee vorderingen, één schuldeiser

Een debiteur betaalt jouw vordering al een lange tijd niet. Ook de sommaties die jij hebt gestuurd hebben geen effect gehad. Voor een schuldeiser is er niets vervelender dan een debiteur die niet betaalt voor de verrichte diensten of geleverde goederen. Een...

Lees meer
RST Short Stay Seminar op dinsdag 6 november 2018

RST Short Stay Seminar op dinsdag 6 november 2018

Kortdurende verhuur aan toeristen. Het is niet meer weg te denken uit deze tijd! Het gebeurt overal ter wereld in diverse steden en is razend populair. Zo ook in Breda. Maar hoe zit het precies met de rechten en plichten bij toeristische verhuur in het algemeen? En...

Lees meer
Vacature advocaat-medewerker

Vacature advocaat-medewerker

Wie zijn wij? Een jong enthousiast team dat met elkaar, met veel plezier, zorgt voor rust in de tent voor haar cliënten! Een kantoor dat niet alleen vraagstukken op juridisch gebied oplost, maar ook een partner is die haar cliënten begeleidt, inspireert en helpt focus...

Lees meer
Grip op de AVG voor de ondernemer en de VvE

Grip op de AVG voor de ondernemer en de VvE

Bescherming persoonsgegevens centraal Meer dan ooit is onze privacy een 'hot topic'. Dit brengt ook een veelvoud aan artikelen over dit belangrijke onderwerp met zich mee. In dit artikel staat de bescherming van onze persoonsgegevens centraal. Want wat zijn...

Lees meer
Adempauze tijdens schuldhulpverlening

Adempauze tijdens schuldhulpverlening

Net als je eindelijk weer goed op weg denkt te zijn met het opstarten van schuldhulpverlening, volgt een dreigende uithuiszetting. Andere voorbeelden van tegenslagen tijdens een schuldhulpverlenings-traject zijn de schuldeiser die een goed onderbouwd betalingsvoorstel...

Lees meer
Bewindvoerders: wie zijn ze eigenlijk en wat doen ze precies?

Bewindvoerders: wie zijn ze eigenlijk en wat doen ze precies?

De term ‘bewindvoering’ lijkt steeds vaker voorbij te komen. Niet alleen in gesprekken tussen hulpzoekenden en hulpverleners, maar ook in artikelen en nieuwsberichten. Het is een maatschappelijk ‘hot item’ waar ook in de politiek meer aandacht aan wordt besteed. Toch...

Lees meer
Telefoongebruik in de auto: wat is toegestaan?

Telefoongebruik in de auto: wat is toegestaan?

De discussie over het telefoongebruik in de auto tijdens deelname aan het verkeer is een trending topic. Verzekeraar Interpolis bracht over dit onderwerp een paar maanden geleden nog een indringende campagnevideo de wereld in. De boodschap: ‘ je bent sneller afgeleid...

Lees meer

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This