In de media wordt het al aangekondigd: in verband met corona wordt het huidige negatieve reisadvies voor het buitenland tot zeker half mei verlengd. Een teleurstelling voor iedereen.

Als werkgever is het raadzaam om beleid te hanteren hoe werknemers om moeten gaan met het reizen naar gele, oranje en rode gebieden. Wat kunnen de gevolgen zijn als een werknemer liegt (met vals document) over de vakantiebestemming met code oranje? Deze vraag speelde recentelijk bij de Rechtbank Overijssel.

Een werknemer is reeds ruim 25 jaar in dienst bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van de Rijksoverheid. Op de arbeidsovereenkomst zijn naast Cao Rijk ook diverse gedragscodes van toepassing. Bij indiensttreding heeft werknemer de eed afgelegd waarmee hij heeft verklaard dat hij zich als goed ambtenaar zal gedragen.

Vanaf maart 2020 is Nederland getroffen door het coronavirus. Voorafgaand aan de zomervakantieperiode heeft DJI haar werknemers informatie verstrekt over hoe werknemers moeten omgaan met vakanties naar zogenoemde gele, oranje en rode gebieden. In de informatie staat: “Als je reist naar een land waar op het moment van vertrek reisadvies code rood of oranje geldt en je kunt vervolgens niet terugkeren naar Nederland of je moet bij terugkomst in Nederland in quarantaine en je kunt hierdoor niet tijdig aan het werk, dan is deze situatie voor jouw rekening en risico. Je moet dan extra vakantie-uren of onbetaald verlof opnemen”.

De werknemer vertrekt naar Turkije waar op dat moment code oranje gold in verband met het coronavirus. Meermaals verklaart werknemer naar Griekenland en Duitsland te zijn geweest waar code geel gold. Collega’s van de werknemer verklaren dat de werknemer in Turkije is geweest. De werknemer toont een ondertekend document aan DJI met daarin gegevens van een retourvlucht Düsseldorf en Rhodos.

DJI blijft twijfelen en schakelt DJI Bureau Integriteit in om onderzoek te doen en de werknemer wordt geschorst. De werknemer meldt zich ziek en ook bij de bedrijfsarts verklaart de werknemer niet in Turkije te zijn geweest.

Vervolgens verklaart werknemer dat hij tijdens zijn vakantie wel in Turkije is geweest omdat dit vanwege financiële omstandigheden (oplichting) noodzakelijk was en dat hij heeft gelogen uit angst voor de financiële gevolgen. Het valse document met een retourvlucht Düsseldorf en Rhodos – welke werknemer aan DJI heeft getoond – heeft de werknemer van internet gehaald en bij het reisbureau laten ondertekenen.

De kantonrechter oordeelt dat de werknemer zich niet als goed ambtenaar heeft gedragen en in strijd met de geldende gedragscodes heeft gehandeld. De werknemer heeft tot vijf keer toe in strijd met de waarheid verklaard dat hij in de zomer niet in Turkije is geweest. Daarnaast heeft werknemer zijn leugen ondersteund met het overleggen van een vals document. De kantonrechter acht het handelen van de werknemer zo ernstig en verwijtbaar dat van DJI niet kan worden verlangd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De omstandigheden, waaronder een langdurig en onberispelijk dienstverband, wegen niet op tegen het ernstige plichtsverzuim waaraan werknemer zich schuldig heeft gemaakt. Van werknemer wordt als professionele medewerker met ruime ervaring verwacht dat hij ook in situaties van stress andere wegen bewandelt dan het hanteren van leugens en valse documenten. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst per onmiddellijke ingang zonder toekenning van de transitievergoeding.

Heeft u vragen over deze uitspraak of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op met Janneke Klompmakers, advocaat arbeidsrecht.

Pin It on Pinterest

Share This