Oneerlijke concurrentie door een aandeelhouder

Oneerlijke concurrentie door een aandeelhouder

Een aandeelhouder is op grond van de wet verplicht om het belang van de onderneming en belangen van andere aandeelhouders in acht te nemen. Tegelijkertijd staat het aandeelhouders ook vrij om hun eigen belang te behartigen. Maar in hoeverre mag een aandeelhouder of...
3 tips bij derdenbeslag!

3 tips bij derdenbeslag!

U heeft een vordering op uw debiteur, welke debiteur niet vrijwillig tot betaling over gaat. U kunt dan beslag leggen een incassoprocedure starten. Beslag kan worden gelegd op goederen van de debiteur. Een van de mogelijkheden is om beslag te leggen op vordering die...
WBTR: wat verandert er voor verenigingen en stichtingen?

WBTR: wat verandert er voor verenigingen en stichtingen?

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren en te professionaliseren. Daarmee wordt de regelgeving voor verenigingen en stichtingen zo...
Hoe werkt de regeling compensatie transitievergoeding?

Hoe werkt de regeling compensatie transitievergoeding?

U heeft een werknemer die al twee jaar ziek thuis zit. Dit is een vervelende situatie voor beide partijen. Het ziet er ook niet naar uit dat de werknemer nog (binnen aanzienlijke tijd) terug zal keren op uw werkvloer. U heeft dan de keuze om een ontslagaanvraag in te...

Pin It on Pinterest