Oneerlijke concurrentie door een aandeelhouder

Oneerlijke concurrentie door een aandeelhouder

Een aandeelhouder is op grond van de wet verplicht om het belang van de onderneming en belangen van andere aandeelhouders in acht te nemen. Tegelijkertijd staat het aandeelhouders ook vrij om hun eigen belang te behartigen. Maar in hoeverre mag een aandeelhouder of...
3 tips bij derdenbeslag!

3 tips bij derdenbeslag!

U heeft een vordering op uw debiteur, welke debiteur niet vrijwillig tot betaling over gaat. U kunt dan beslag leggen een incassoprocedure starten. Beslag kan worden gelegd op goederen van de debiteur. Een van de mogelijkheden is om beslag te leggen op vordering die...

Pin It on Pinterest