Mediation in arbeidsgeschillen

Mediation in arbeidsgeschillen

Wat is mediation in arbeidszaken? Mediation in arbeidszaken, ook wel arbeidsmediation genoemd, is een vorm van conflictbemiddeling tussen werkgever en werknemer of tussen werknemers onderling. Onder professionele begeleiding van een onafhankelijke en neutrale mediator...
Hoe werkt dat NOW?

Hoe werkt dat NOW?

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid zorgt ervoor dat een werkgever bij een omzetdaling van minimaal 20% gedurende 3 maanden een tegemoetkoming in loonkosten kan ontvangen van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling. Bijvoorbeeld; werkgever X heeft 40 %...

Pin It on Pinterest