‘Houd 1,5 meter afstand’, luidt een van de maatregelen van de overheid tijdens corona. En als een werknemer zich op de werkvloer niet aan deze regel houdt? Mag de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen met onmiddellijke ingang? Levert dit een dringende reden voor ontslag op staande voet op? Deze vraag kreeg de Rechtbank Rotterdam recentelijk voorgelegd. Wat speelde er?

 

Ontslag op staande voet

Een werknemer – bijna 34 jaar in dienst bij werkgever- trok zijn werkhandschoen uit om een collega de hand te schudden. Hierop wendde de collega zich af, waarna de werknemer met zijn beide armen de collega op de schouders vast pakte. De werknemer overtrad de 1,5 meter regel. De werknemer heeft een leidinggevende functie en daarmee een voorbeeldfunctie. Nadat de werknemer op het incident is aangesproken is hij door de werkgever geschorst en vervolgens op staande voet ontslagen. Het handelen van werknemer werd aangemerkt als een bedreiging en poging tot (zware) mishandeling. De werknemer was in het verleden meermaals (officieel) gewaarschuwd voor zijn gedrag/handelen.

De werknemer is het niet eens met het ontslag op staande voet en verzoekt de rechter het ontslag op staande voet te vernietigen. De werkgever verzoekt de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden, indien het ontslag op staande voet wordt vernietigd.

 

Vernietiging ontslag op staande voet

De rechter vernietigt het ontslag op staande voet. De rechter woog mee dat uit camerabeelden bleek dat ook collega’s van de werknemer zich niet aan de 1,5 meter regel houden. Het gedrag was provocerend en onverantwoordelijk maar de werknemer had niets kwaads in de zin. Daarnaast heeft het handelen geen nadelige gevolgen gehad voor de gezondheid van de andere werknemer. Ook woog de rechter het lange dienstverband van de werknemer mee.

 

Ontslag

De werknemer wordt door de rechter wel ontslagen op andere gronden, namelijk een verstoorde arbeidsverhouding. De werknemer had diverse (officiële) waarschuwingen ontvangen voor het handelen in strijd met de geldende arbeidsvoorschriften. Er is eerder een loonsanctie toegepast, de werknemer is eerder overgeplaatst èn de werknemer had een laatste waarschuwing gekregen.

 

Ontslagvergoeding

De werknemer heeft wel recht op een ontslagvergoeding oftewel een transitievergoeding. Het ontslag was geen gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werknemer.

 

Dossieropbouw van belang

Uit bovenstaande uitspraak volgt dat het niet naleven van overheidsmaatregelen kan leiden tot ‘een druppel die de emmer doet overlopen’. In deze zaak was de emmer vol/oftewel het dossier gevuld hetgeen mede heeft geleid tot het ontslag. De les: werkgevers, denk aan je dossieropbouw!

 

Praktisch advies van een arbeidsrechtspecialist

Houdt uw werknemer zich niet aan de corona maatregelen bijvoorbeeld 1,5 meter? Denkt u aan beëindiging van de arbeidsovereenkomst door bijvoorbeeld ontslag op staande voet of ontbinding van de arbeidsovereenkomst? In veel gevallen is een goede opbouw van een dossier noodzakelijk om te kunnen overgaan tot ontslag. Wilt u praktische tips voor een goede opbouw van een dossier? Of loopt u vast? Of krijgt u hoofdpijn van een (langer) lopend dossier? Bel of e-mail Janneke Klompmakers, advocaat/ specialist arbeidsrecht bij RST advocaten. Janneke is praktisch ingesteld en geeft u graag juridisch advies en zonodig juridische bijstand bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Pin It on Pinterest

Share This