Opschorting, verrekening? Ik wil gewoon de huur betaald krijgen!

Opschorting, verrekening? Ik wil gewoon de huur betaald krijgen!

Als verhuurder kun je te maken krijgen met wanbetalende huurders. Die huurders kunnen zich dan op het standpunt stellen dat zij de huur niet hoeven te betalen omdat je als verhuurder in gebreke bent met het uitvoeren van (herstel)werkzaamheden. Als verhuurder...

Pin It on Pinterest