Hoe werkt dat NOW?

Hoe werkt dat NOW?

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid zorgt ervoor dat een werkgever bij een omzetdaling van minimaal 20% gedurende 3 maanden een tegemoetkoming in loonkosten kan ontvangen van maximaal 90% naar rato van de omzetdaling. Bijvoorbeeld; werkgever X heeft 40 %...
Besluiten van de VvE tijdens de coronacrisis deel II

Besluiten van de VvE tijdens de coronacrisis deel II

De wet Tijdelijke voorzieningen op het terrein van het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) is sedert 24 april jl. van kracht. De regelingen hebben onmiddellijke werking en aan...
Besluiten van de VvE tijdens de coronacrisis deel I

Besluiten van de VvE tijdens de coronacrisis deel I

Fysiek vergaderen binnen een Vereniging van Eigenaars is tijdens de corona crisis volstrekt onwenselijk. Dit op grond van de maatregelen van de overheid en in het algemeen; we willen toch allemaal de gezondheid boven andere belangen stellen? Toch moet het beheer van...

Pin It on Pinterest