Werkgevers kunnen – op grond van de Regeling compensatie transitievergoeding – vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen bij het UWV voor de transitievergoeding die zij in de periode tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Is de transitievergoeding volledig betaald vóór 1 april 2020? Dan kunt u uw aanvraag doen tot 30 september 2020.

Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet u uw aanvraag doen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.

U kunt de compensatie aanvragen via de site van het UWV.

Welke documenten moet u aanleveren?

  • De arbeidsovereenkomst.
  • Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst.
  • Uw berekening van de hoogte van de transitievergoeding en loonstroken.
  • Bewijs dat de volledige transitievergoeding betaald is en op welke datum.

Heeft u vragen over de transitievergoeding en/of de compensatieregeling?

Onze specialist in arbeidsrecht biedt u graag juridische hulp.

Pin It on Pinterest

Share This