Net terug van een zitting in Den Haag zat de heer Moriman op kantoor op mij te wachten. Hij had al een kopje koffie gehad en hoefde niets meer. “Wij spraken elkaar vorig jaar nog over mijn onterving, kunt u zich dat nog herinneren? Ik werd bij testament door mijn moeder onterfd, maar kreeg van haar wel een bedrag van € 50.000,- gelegateerd,” vervolgde hij. “Het gaat daarover”.

Ik kon mij vaag iets herinneren. “Kijk“ ging hij door, ”ik kreeg vorige week, nadat ik mijn jongste zus sprak, deze brief in de bus”.

De heer Moriman overhandigde mij een aan hem gerichte brief van een advocaat uit Breda. Daarin stond dat zijn zussen, de enige bij testament aangewezen erfgenamen van moeder, financieel niet in staat zijn het aan hem toekomende bedrag in één keer te betalen en dat hij uit twee opties kon kiezen:

Optie 1: Wachten totdat de woning van zijn moeder, die in de nalatenschap valt, een keer door zijn zussen wordt verkocht en dan in een keer het bedrag van € 50.000,- ontvangen;
of
Optie 2: Akkoord gaan met een betalingsregeling van € 2.000,- per maand, totdat het bedrag van € 50.000,- wordt bereikt.

De brief eindigde met de aankondiging dat, als hij niet akkoord gaat met één van die twee opties en om integrale betaling op korte termijn blijft aandringen, de zussen de rechter zullen verzoeken te bepalen dat het bedrag van € 50.000,- in termijnen wordt voldaan, waarbij de kans groot is dat de rechter het verzoek zal toewijzen. Er is immers geen cash.

“Klopt het dat de kans groot is dat de rechter een dergelijk verzoek van mijn zussen zal toewijzen?”

“Zeker niet”, antwoordde ik. “Er moeten gewichtige redenen zijn. Die worden echt niet snel aangenomen”. In de rechtspraak zie je regelmatig dat, als er nalatenschapsgoederen zijn of privé vermogen van erfgenamen die zuiver hebben aanvaard, het verzoek voor een betaling in termijnen door de rechter wordt afgewezen.

“Wat raadt u mij aan” vroeg hij. “Optie 1 of optie 2?” “Doe maar optie 3” antwoordde ik met een lach. “Ik zal wel een concept reactie voor je opstellen die je zelf kunt versturen.”
Twee weken later belde hij terug. “Het is gelukt, het geld staat op mijn rekening.”

 

 

Juridisch advies nodig?

Neem gerust contact met ons op. Onder het genot van een kopje koffie op ons kantoor in Breda bespreken we graag met u de oplossingen.

 

Pin It on Pinterest

Share This