De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) regelt onder meer dat banken onderzoek dienen te doen naar hun cliënten, waaronder ook een Vereniging van Eigenaars (VvE) als die een bankrekening aanhoudt. De VvE moet meewerken aan een dergelijk cliëntenonderzoek. Indien er binnen de VvE eigenaren zijn met een eigendomsbelang of stemrecht van (meer dan) 25%, moet de VvE daarvan een opgave doen. In dat geval kan niet worden volstaan met het verstrekken van de gegevens van de bestuurder van de VvE.

In dit artikel geeft mr. Yvonne van Ballegooien tips voor Vereniging van Eigenaars voor het doen van een juiste ubo-opgave door een VvE en bespreekt ze een uitspraak waarin de bankrekening van een VvE terecht werd geblokkeerd door een onjuiste Ubo-opgave.

Pin It on Pinterest

Share This