Wat is mediation in arbeidszaken?

Mediation in arbeidszaken, ook wel arbeidsmediation genoemd, is een vorm van conflictbemiddeling tussen werkgever en werknemer of tussen werknemers onderling. Onder professionele begeleiding van een onafhankelijke en neutrale mediator bespreekt u gezamenlijk het geschil en bekijkt u gezamenlijk welke oplossingen mogelijk zijn. De gespecialiseerde advocaat-mediator van RST Advocaten ondersteunt en begeleidt dit proces.

 

Wanneer kan mediation in arbeidszaken helpen?

Mediation kan worden ingezet wanneer bijvoorbeeld sprake is van een arbeidsconflict of de verhoudingen tussen werkgever en werknemer zijn verstoord en/of dit dreigt te escaleren of te resulteren in een juridische procedure.

Mediation in arbeidszaken wordt ook geadviseerd door de bedrijfsarts of arbo-arts wanneer er bijvoorbeeld spanningen zijn ontstaan op het werk, waardoor de werknemer ziek is uitgevallen. Of wanneer een werknemer zich heeft ziekgemeld na een slechtnieuwsgesprek of arbeidsconflict.

Mediation in arbeidszaken wordt ook wel preventief ingezet om een gespannen of verstoorde werkrelatie te normaliseren.

Tenslotte wordt mediation ook wel gebruikt wanneer een werkgever of werknemer een arbeidsovereenkomst wil beëindigen (een zogenaamde exit-mediation). Ook is een combinatie mogelijk waarbij er eerst tijdens mediation wordt gekeken of de arbeidsrelatie kan worden gecontinueerd en als dat niet mogelijk is dat partijen de mogelijkheid van exit-mediation bespreken. Dit loopt dan in hetzelfde traject in elkaar over.

Vaak verdient het de voorkeur en/of kan het zeer kostenbesparend werken om te trachten door middel van mediation tot een oplossing voor beide partijen te kunnen komen, alvorens een eventuele gerechtelijke procedure te beginnen.

 

Wat zijn de  voordelen van mediation in arbeidszaken door een advocaat-mediator?

Het voordeel van mediation in arbeidszaken door een mediator tevens advocaat arbeidsrecht is dat deze alle knowhow heeft van het arbeidsrecht en ook vanuit die ervaring partijen vaak tot elkaar kan brengen. Daarbij is een actieve rol weggelegd voor de partijen. Mediation in arbeidszaken bij RST advocaten is een snel en efficiënt traject met relatief lage kosten. Ook de geheimhouding en daarmee de vertrouwelijkheid kan worden gewaarborgd.

Snel en efficiënt

Tijdens arbeidsmediation is er ruimte voor de mens, het geschil en de achterliggende problematiek, maar de advocaat-mediator van RST advocaten hanteert bij de mediation ook een zakelijke benadering. In 2 tot 4 sessies van anderhalf uur wordt duidelijk òf en zo ja hoe het geschil kan worden opgelost. Kortom een snel en efficiënt traject is de basis. Mocht een uitgebreidere mediation wenselijk zijn, dan zal dit worden besproken.

Lage kosten

Mediation in arbeidszaken kan hoge kosten besparen waaronder bijvoorbeeld:

  • juridische kosten;
  • kosten wanneer een werknemer ziek uitvalt òf hogere premielasten;
  • begeleiding wanneer een werknemer uitvalt;
  • onnodige personeelskosten.

Daarnaast is mediation aanzienlijk goedkoper dan andere vormen van conflictbemiddeling. Zowel een vaste prijsafspraak als mediation op uurbasis zijn mogelijk. Na een intakegesprek zal -indien gewenst- vooraf een inschatting van de kosten worden gemaakt.

Deskundig

Een gespecialiseerde advocaat-mediator is het beste op de hoogte van de posities en uitgangspunten van partijen en kent de juridische kaders waarbinnen een geschil zich afspeelt.

Informeel en vertrouwelijk

Bij mediation in arbeidszaken voeren partijen onder begeleiding van de advocaat-mediator gesprekken. Er hoeven geen procedures te worden gevolgd. Bovendien heeft mediation in arbeidszaken een besloten karakter: datgene wat tijdens mediation wordt besproken is vertrouwelijk tenzij partijen andersluidende afspraken maken.

Actieve rol van partijen

Bij mediation zijn partijen actief betrokken bij het zoeken naar een oplossing. Hierdoor wordt het draagvlak voor een oplossing vergroot.

 

Mediation in arbeidzaken

Heeft u een arbeidsgeschil of een verstoorde werkrelatie? Dreigt een arbeidsconflict te eindigen in een procedure die u wilt voorkomen? Heeft een werknemer zich ziekgemeld na een slechtnieuwsgesprek of conflict? Wilt u een arbeidsrelatie beëindigen (exit-mediation)? Of adviseert de arbo-arts mediation?

Janneke Klompmakers is zowel advocaat als mediator en kent op het gebied van mediation in arbeidszaken als geen ander de posities en uitgangspunten in werkrelaties en de juridische kaders waarbinnen een geschil zich afspeelt. Neem gerust met haar contact op voor vragen over het mediation in arbeidszaken. Een mediationtraject kan ook op neutraal terrein plaatsvinden op ons advocatenkantoor te Breda.

 

Bij vragen over mediation in arbeidszaken kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Janneke Klompmakers / klompmakers@rst.nl / 076-522 05 11 / RST Advocaten, Fatimastraat 5, 4834 XT Breda.

 

 

Pin It on Pinterest

Share This