U heeft een vordering op uw debiteur, welke debiteur niet vrijwillig tot betaling over gaat. U kunt dan beslag leggen een incassoprocedure starten. Beslag kan worden gelegd op goederen van de debiteur. Een van de mogelijkheden is om beslag te leggen op vordering die de debiteuren op derden heeft. Dit heet derdenbeslag. Na het beslag is deze derde verplicht om een verklaring af te leggen aan de deurwaarder, waarin hij laat weten welke gelden of goederen hij van de debiteur onder zich heeft. Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk gaat het bij deze derdenverklaring vaak mis. Wij geven u 3 tips bij derdenbeslag.

 

Tip 1: Houd de termijn voor de derdenverklaring in de gaten

Derdenbeslag wordt door de een deurwaarder gelegd. Daarbij krijgt de derde een formulier van de deurwaarder, waarop hij moet aangeven of hij geld en/of goederen van de debiteur onder zich heeft. De derde kan bijvoorbeeld verklaren dat hij nog een bepaald geldbedrag aan uw debiteur verschuldigd is. Door het beslag kan de derde dit bedrag niet meer bevrijdend betalen aan uw debiteur. Hij moet dit geldbedrag onder zich houden tot dat u executoriaal beslag kunt leggen. Hoe dit werkt leest u hier . Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de derde niets verschuldigd is aan uw debiteur en dat hij dit op het formulier invult.

Natuurlijk wilt u zo snel mogelijk weten of uw derdenbeslag doel heeft getroffen. Wettelijk gezien dient de derde-beslagene binnen 28 dagen een verklaring af te leggen. wordt er geen derdenverklaring afgelegd, dan kunt u de deurwaarder hier nogmaals om laten vragen

 

Tip 2: De derde kan zelf tot betaling worden gedwongen

Als de derde geen derdenverklaring aflegt, dan bepaalt de wet dat de rechter de derde in dat geval kan veroordelen om tot betaling van het volledige bedrag dat de debiteur aan u verschuldigd is over te gaan. Een verstrekkende sanctie voor de derde dus. Voor u als schuldeiser echter wel een belangrijk middel om alsnog betaling van uw openstaande facturen te krijgen. Hiervoor dient u een zogenaamde verklaringsprocedure te starten bij de rechtbank. Onze ondernemingsrechtadvocaten kunnen u hierover verder adviseren.

 

Tip 3: start tijdig een betwistingsprocedure

Het is natuurlijk ook mogelijk dat er wel een derdenverklaring is afgelegd, maar dat u twijfelt aan de juistheid van de door de derde-beslagene afgelegde verklaring. In dat geval moet u de verklaring betwisten en zo nodig een procedure starten om een aanvulling te vragen. Het is echter slechts gedurende 2 maanden nadat u de verklaring heeft ontvangen mogelijk om de verklaring geheel of gedeeltelijk te betwisten. Het is dus heel belangrijk om tijdig een zogenaamde betwistingsprocedure te starten. Doet u dit niet, dan staat de afgelegde verklaring vast.

 

Juridisch advies bij derdenbeslag?

Aan derdenbeslag zitten de nodige haken en ogen. Tegelijkertijd bied het leggen van beslag onder derden ook extra mogelijkheden om betaling van uw openstaande facturen betaald te krijgen. Wilt u derdenbeslag leggen of advies over een verklaringsprocedure of betwistingsprocedure? Neem dan contact op met de advocaten van ons team Ondernemingsrecht. Onze ondernemingsrechtadvocaten kunnen u snel voorzien van advies of bijstaan in een procedure over derdenbeslag.

Pin It on Pinterest

Share This