Werkgevers kunnen geen beroep meer doen op de werktijdverkorting. Het kabinet heeft deze mogelijkheid als ‘Coronamaatregel’ per direct vervangen voor een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Dit is één van de financiële maatregelen om de werkgelegenheid te behouden. Graag informeren wij u verder over de inhoud van deze noodmaatregel.

 

Inhoud van de tijdelijke maatregel:
 • een ondernemer die een omzetverlies van minimaal 20% verwacht, kan bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor een periode van drie maanden. Deze tegemoetkoming is maximaal 90% van de loonsom en is afhankelijk van het omzetverlies;
 • de tegemoetkoming kan met nog eens drie maanden worden verlengd;
 • de regeling geldt voor zowel vaste als flexibele arbeidsovereenkomsten;
 • het UWV zal een voorschot van 80% verstrekken van de gevraagde tegemoetkoming. Dit geeft werkgevers de mogelijkheid het loon van hun werknemers door te blijven betalen;
 • de tegemoetkoming heeft géén invloed op de WW-rechten van werknemers;
 • het daadwerkelijke omzetverlies wordt achteraf vastgesteld. Wanneer en op welke wijze is op dit moment nog niet bekend.
Voorbeelden van de hoogte van de tegemoetkoming in loonkosten:
 • indien de omzet 100% wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • valt 50% van de omzet weg, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • valt 25% van de omzet weg, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van een werkgever.
Voorwaarden om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen:
 • werknemers worden tijdens de periode waarvoor werkgever een tegemoetkoming ontvangt niet ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen;
 • werkgever verwacht tenminste 20% omzetverlies (berekend vanaf 1 maart 2020);
 • voor aanvragen boven een nog nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist.
Wanneer treedt de NOW in werking?

De Tijdelijke Noodmaatregel voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld. In de tussentijd kunnen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen nieuwe aanvragen voor werktijdverkorting worden ingediend.

Vanaf welke periode kan ik een tegemoetkoming aanvragen?

Ondernemers kunnen de tegemoetkoming in de loonkosten vanwege omzetdaling vanaf 1 maart 2020 aanvragen.

Hoe dien ik een aanvraag in?

De aanvraag voor de tegemoetkoming kan bij het UWV worden ingediend indien de regeling is opengesteld (dit is op het moment nog niet het geval). Op welke wijze dit moet gebeuren is voor nu nog onbekend. Het UWV is hierover in overleg.

Wat gebeurt er nu met mijn ingediende aanvraag voor werktijdverkorting?

De reeds bij het Ministerie van SWZ ingediende aanvragen voor werktijdverkorting, maar die nog niet zijn afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Indien u al wel een toekenning heeft gekregen, blijft deze vergunning van kracht.


Het team Arbeidsrecht van RST advocaten houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied! Houdt hiervoor onze website en social mediakanalen in de gaten!

Pin It on Pinterest

Share This