Op 1 januari 2018 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden die het voor een VvE mogelijk maakt om, tenzij in de akte van splitsing uitdrukkelijk anders is bepaald, een geldlening aan te gaan. De wet regelt deze mogelijkheid in artikel 5:126 lid 4 BW. Verder is artikel 5:113 BW aangepast. Hierdoor wordt een geldlening aan een VvE als deelbare schuld beschouwd, waardoor de aansprakelijkheid van een eigenaar voor de schuld (bestaande uit aflossing, rente en kosten) niet verder strekt dan het breukdeel waarin hij in de schuld dient bij te dragen op grond van de toepasselijke akte van splitsing. In artikel 5:122 BW is ook de regeling bij overdracht van een appartementsrecht aangepast. Een schuld dient nu in de door de notaris aan de akte van levering te hechten verklaring te worden vermeld, en niet alleen de achterstand in bijdragen en de omvang van het reservefonds. De rechtsopvolger is dan niet verder aansprakelijk dan voor het bedrag dat blijkt uit die verklaring.

Bent u benieuw naar de rechten en plichten van (ex-)appartementseigenaars in geval van een geldlening? Of naar de gevolgen die deze mogelijkheid meebrengt voor de praktijk? En hoe het zit met de opt-out mogelijkheid? Lees dan hier het artikel van Yvonne van Ballegooijen en Mechteld van der Vleuten dat zij schreven voor VvERecht.nl.


Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of heeft u een andere vraag op het gebied van het Appartementsrecht of vastgoed? Wij helpen u graag verder! Voor uw vragen kunt u contact opnemen met Yvonne van Ballegooijen of Mechteld van der Vleuten.  

Pin It on Pinterest

Share This