Vorige week verscheen het nieuwsbericht dat gemeenten ten onrechte geen schuldhulp verlenen aan ondernemers met schulden (bijv. eenmanszaken, VOF’s of  zzp’ers). Hierover schreven wij een blog om u inzicht te geven in onze mogelijkheden om u hierbij te helpen. Ook eigen woningbezitters vormen een groep die al jaren categoriaal wordt uitgesloten door gemeenten. Waarom? De Nationale Ombudsman heeft hieraan in de afgelopen jaren meerdere onderzoeken gewijd, maar een duidelijk antwoord is nooit gegeven!

Ook hierbij geldt dus: waar u via de gemeente niet verder komt, kunnen wij u waarschijnlijk wél verder helpen!

Bezwaar maken tegen de afwijzing van de gemeente

Nergens in de wet staat dat u geen schuldhulpverlening kunt krijgen als u een eigen woning heeft. Tegen een afwijzing van schuldhulpverlening “omdat u een eigen woning heeft” kunt u dus bezwaar maken, net zoals u bezwaar kunt maken tegen een aanslag gemeentelijke belastingen of de WOZ-beschikking. Die beslissing van de gemeente moet dan wel op schrift (mag ook per e-mail) staan. Bij een bezwaar wordt er vaak een stuk zorgvuldiger beoordeeld. Het bezwaar kunt u zelf indienen, maar dit kunnen wij gelet op de complexiteit ook voor u doen. U krijgt maar één kans om van uw schulden af te komen!

Stappen naar de WSNP (wettelijke schuldsaneringsregeling)

Wilt u toegelaten worden tot de wettelijke schuldsanering (WSNP), dan moet u éérst “minnelijk” proberen er met de schuldeisers uit te komen door middel van schuldhulpverlening. Hiervoor melden de meeste mensen zich aan bij de gemeente in hun woonplaats, zodat ze bij het niet slagen van een minnelijke regeling meteen doorgeleid kunnen worden naar de WSNP.

Eigen woningbezitters krijgen dan vaak van de gemeente te horen dat ze niet geholpen kunnen worden zolang de woning nog niet verkocht is. Zij huldigen het standpunt dat de omvang van uw schuldenlast nog niet vaststaat zolang de woning nog niet is verkocht. Dit in verband met een mogelijke restschuld aan de hypotheekverstrekker. En dan kun je niet worden toegelaten tot de WSNP. Onzin, heeft het Gerechtshof in Den Bosch in 2017 geoordeeld (lees hier deze uitspraak).

Om deze bureaucratie te vermijden, kunt u onze hulp inschakelen. Wij zijn immers even goed bevoegd om schuldhulpverlening te verlenen en een toelatingsverzoek tot de WSNP voor u in te dienen. En dat zal vele malen sneller gaan dan via de gemeente; áls de gemeente u al wil helpen! Het hebben van een eigen woning met een hypotheekschuld zien wij hierbij niet als belemmering. Integendeel: de beste oplossing voor uw financiële problemen vraagt om maatwerk. En iedere schuldenlast is nou eenmaal anders!

Kosten?

Wij kijken altijd mee of de kosten door gefinancierde rechtsbijstand of andere voorzieningen gedekt kunnen worden. Maar vaak kunnen kosten ook worden verdisconteerd in het aan de schuldeisers aan te bieden bedrag, zodat u daar niets van voelt. Bij het instellen van bezwaar is het dan weer zo dat vaak recht ontstaat op een proceskostenveroordeling.

 

Isabelle Kwetters JuristGa dus niet bij de  pakken neer zitten als de gemeente je niet helpt, maar neem vrijblijvend contact met ons op! Onze specialisten op dit gebied zijn Ilja de Meersseman en Isabelle Kwetters.

Dit artikel is geschreven door mr. Isabelle Kwetters.

Pin It on Pinterest

Share This