Gisteren verscheen het nieuwsbericht dat gemeenten ten onrechte geen schuldhulp verlenen aan ondernemers met schulden (bijvoorbeeld zzp’ers), terwijl juist deze groep de hulp zo hard nodig heeft!

Waar de gemeente faalt, kunnen wij u op verschillende manieren verder helpen.

 

Bezwaar maken tegen een afwijzing van de gemeente

Tegen de beslissing van de gemeente  tot afwijzing van de schuldhulpaanvraag kun je bezwaar aantekenen. Daarvoor moet je wel zorgen dat je de beslissing op schrift (of email) hebt. Dan is deze beslissing net als een WOZ-beschikking of een belastingaanslag een beslissing waartegen je in bezwaar kan komen.  Als een advocaat een dergelijk bezwaar indient wordt bij succes soms ook een proceskostenveroordeling aan de gemeente opgelegd. De beslissing wordt naar aanleiding van onze argumenten opnieuw en vooral zorgvuldiger beoordeeld, wat veelal leidt tot toelating tot de schuldhulpverlening..

Toelating tot de WSNP (wettelijke schuldsaneringsregeling)

Waar de gemeente – als je al wordt toegelaten tot de schuldhulpverlening –  een veelal langdurig en bureaucratisch traject met je ingaat, zijn wij bij de rechtbank geaccrediteerd om datzelfde werk veel slagvaardiger te doen. Wij kunnen het verzoek tot toelating tot de WSNP zelfstandig bij de rechtbank doen. En waar de gemeente eerst moeilijk doet over uw toelating als ondernemer, voeren wij die discussie wel rechtstreeks met de rechtbank. Een snelle en passende oplossing voor jouw financiële problemen vraagt immers om maatwerk.

Schuldhulpverlening

Omdat altijd eerst de weg moet worden bewandeld van de minnelijke schuldsanering, wat wil zeggen dat geprobeerd wordt om een minnelijke schuldregeling met de schuldeisers te treffen, voeren wij dit vanzelfsprekend ook voor u uit. Mocht het daarbij lukken om met de schuldeisers tot een schuldregeling te komen, dan is toelating tot de WSNP niet nodig.

Kosten?

Vanzelfsprekend wordt gekeken of de kosten in de gefinancierde rechtsbijstand of andere voorzieningen te gieten zijn. Vaak kunnen kosten ook vaak worden verdisconteerd in het aan de schuldeisers aan te bieden bedrag zodat je daar niets van voelt, terwijl bij het instellen van bezwaar vaak recht ontstaat op een proceskostenveroordeling. Mensen hebben doorgaans ten onrechte een veel te zwart beeld bij het kostenplaatje, en gaan dan ook bij de pakken neer zitten waardoor de ellende veel erger wordt.

Isabelle Kwetters Jurist

Ga dus niet bij de pakken neerzitten als de gemeente je niet helpt, maar neem vrijblijvend contact met ons op! Onze specialisten op dit gebied zijn Ilja de Meersseman en Isabelle Kwetters.

Dit artikel is geschreven door mr. Isabelle Kwetters

Pin It on Pinterest

Share This