Bescherming persoonsgegevens centraal

Meer dan ooit is onze privacy een ‘hot topic’. Dit brengt ook een veelvoud aan artikelen over dit belangrijke onderwerp met zich mee. In dit artikel staat de bescherming van onze persoonsgegevens centraal. Want wat zijn persoonsgegevens nu eigenlijk? Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee onze identiteit kan worden vastgesteld. Denk hierbij aan een bankrekeningnummer of een IP adres.

Waarom van belang?

Waarom bescherming persoonsgegevens? Dit is een filosofische vraag; een ieder kan daar anders over denken. Het niet beschermen van persoonsgegevens kan voordelen opleveren bij bijvoorbeeld bestrijding van criminaliteit. Het wel beschermen van persoonsgegevens kan identiteitsfraude voorkomen en simpelweg het beschermen van je privacy.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De politieke discussie in Europa heeft tot het nemen van verdergaande maatregelen tot bescherming van die persoonsgegevens geleid. Dit is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verordening wordt van kracht met ingang van 25 mei 2018. Het doel van deze verordening is om de verantwoordelijkheid tot bescherming van persoonsgegevens bij een ieder te leggen, met uitzondering van particulieren, met meer toezicht en sanctiemogelijkheden bij de controlerende instantieDeze verordening speelt, anders dan de tot dan geldende regelgeving, wel in op de bescherming van persoonsgegevens in relatie tot snelle technologische ontwikkelingen en globalisering.


Wilt u als ondernemer of VvE grip krijgen op de AVG en bent u benieuwd wat u hiervoor moet doen? Yvonne H. van Ballegooijen schreef hierover een artikel voor VvERecht.nl. Lees graag hier verder voor de rest van het artikel.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Vanzelfsprekend kunnen en willen wij u graag assisteren bij het meedenken en uitwerken van alle relevante punten ten aanzien van de AVG.
Voor uw vragen kunt u contact opnemen met één van de advocaten van RST advocaten:

Wij helpen u graag verder, zodat u grip krijgt op de AVG!

 

Pin It on Pinterest

Share This