Indien u een opdracht heeft gegeven aan bijvoorbeeld een (onder)aannemer, schilder of glazenwasser, dan kunt u onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk zijn voor de schade die het ingehuurde bedrijf bij een derde heeft veroorzaakt. Of u aansprakelijk bent hangt af van verschillende factoren, waaronder of u de opdracht heeft gegeven als privépersoon of namens uw bedrijf in het kader van uw bedrijfsactiviteiten. Hieronder zal kort worden uitgelegd in welke situaties u aansprakelijk kunt zijn voor de schade die uw opdrachtnemer aan een derde heeft toegebracht.

 

Vanuit uw hoedanigheid als particulier: niet zomaar aansprakelijk voor de fouten van uw opdrachtnemer

Stel u geeft als particulier opdracht aan een aannemer voor het verrichten van verbouwingswerkzaamheden aan het dak van uw woonhuis en tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden begaat de aannemer een onrechtmatige daad: hij beschadigt het dak van de buren. U bent daar in beginsel niet aansprakelijk voor. Uw buren zullen de aannemer moeten aanspreken voor het verhalen van hun schade.

Dit neemt niet weg dat u wel aansprakelijk kunt zijn voor de schade indien u (mede) verantwoordelijk bent geweest voor het ontstaan daarvan: u heeft dan zelf onrechtmatig gehandeld. Zo kunt u als opdrachtgever bijvoorbeeld aansprakelijk zijn voor het bedrijf dat u heeft ingehuurd indien:

  • u specifieke aanwijzingen heeft gegeven over de wijze van uitvoering van de werkzaamheden en de schade daardoor is ontstaan;-
  • u tekort bent geschoten in de keuze van aannemer;
  • u heeft bewerkstelligd dat er geen of onvoldoende voorzorgsmaatregelen getroffen werden;
  • het werk hoe dan ook niet schadevrij kon worden uitgevoerd.

De aannemer is en blijft vanzelfsprekend aansprakelijk.

 

Vanuit uw hoedanigheid als ondernemer: fouten van opdrachtnemers behoren tot ondernemersrisico

Indien u als ondernemer een opdracht heeft gegeven aan een ander bedrijf, in het kader van uw bedrijfsactiviteiten, dan zult u al snel aansprakelijk zijn voor de fouten van dat bedrijf. Deze behoren dan tot uw ondernemersrisico.

In dit voorbeeld bent u niet de particulier, maar de (hoofd)aannemer die aansprakelijk wordt gesteld door de buren voor de schade aan hun dak. Probleem is alleen dat niet u maar een door u ingeschakelde onderaannemer de werkzaamheden heeft uitgevoerd. U was die dag niet eens aanwezig. Toch kunnen de buren u dan onder bepaalde voorwaarden aansprakelijk stellen. Van belang is daarbij in ieder geval dat de buren u en uw aannemer als één geheel (één bedrijf) kunnen beschouwen. In dat geval maakt het voor de buren geen verschil uit wie de schade heeft veroorzaakt; de buren kunnen zowel u als uw onderaannemer rechtstreeks aanspreken. Zo hebben de buren meer zekerheid dat hun schade wordt vergoed. Dit overigens ongeacht uw mogelijkheid om uw schade vervolgens te verhalen bij uw onderaannemer.

 

Juridisch advies nodig?

Wilt u meer weten over de risicoaansprakelijkheid of wordt u aansprakelijk gesteld/wilt u iemand aansprakelijk stellen? Neem dan gerust contact op met één van onze advocaten uit Breda voor een vrijblijvend gesprek. Een gespecialiseerde advocaat van RST advocaten kan u juridisch advies geven en zo nodig bijstand verlenen in een procedure. Bespreekt u de zaak liever op ons kantoor in Breda? Dan staat de koffie voor u klaar.

Pin It on Pinterest

Share This