De discussie over het telefoongebruik in de auto tijdens deelname aan het verkeer is een trending topic. Verzekeraar Interpolis bracht over dit onderwerp een paar maanden geleden nog een indringende campagnevideo de wereld in. De boodschap: ‘ je bent sneller afgeleid dan je denkt’. Maar ook deze week stond het zogenoemde ‘smartphonegebruik’ in het verkeer ter discussie.

Nieuw wetsvoorstel telefoongebruik

Zo werd bekend dat Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de slag gaat met een nieuw wetsvoorstel om het gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur zwaarder te bestraffen (door middel van het opleggen van celstraffen), maar ook binnen de rechtspraak gebeurde er gisteren iets.

Wat regelt de wet?

Allereerst terug naar de basis: wat regelt de wet over deze gevaarlijke combinatie? Artikel 61a van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) zegt hierover als volgt:

Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig dat is uitgerust met een motor bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden. Onder een mobiele               telefoon wordt verstaan een apparaat dat bestemd is voor het gebruik van mobiele openbare telecommunicatiediensten.”

Het opvallende aan deze bepaling is dat het ‘gebruik’ van een mobiele telefoon niet verboden lijkt te zijn, maar het ‘vasthouden’ hiervan wel. Hoe zit het nu precies met het gebruik of het bedienen van een mobiele telefoon tijdens deelname aan het verkeer?

Het oordeel van de rechtspraak over telefoongebruik in de auto

In juli 2017 oordeelde de kantonrechter nog dat ook het bedienen van een telefoon terwijl deze in een telefoonhouder op het dashboard is geplaatst onder het begrip  ‘vasthouden’ valt  (lees hier verder voor de uitspraak). Het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft op 8 maart 2018 echter bepaald dat de strafbepaling van artikel 61a RVV 1990 niet zo mag worden uitgelegd dat ook het bedienen van een telefoon, terwijl deze niet wordt vastgehouden, onder het bereik van deze bepaling zou vallen. Lees hier de volledige overwegingen van het Hof.

Gebruiken mag, vasthouden niet!

Met andere woorden: een telefoon mag tijdens het rijden worden gebruikt, zolang deze maar niet wordt vastgehouden. Nóg wel in ieder geval. Daar komt als het aan de Minister ligt dus verandering in. Over deze discussie is het laatste woord voorlopig nog niet gezegd….

Wij vinden in elk geval dat elke situatie waarin u en derden bij een ongeval betrokken zou kunnen zijn zoveel als mogelijk moet worden voorkomen. Wij roepen u dan ook op uw mobiele telefoon achter het stuur niet te gebruiken!

Als u niet meer achter het stuur zit kunt u natuurlijk wel onze social media actief volgen…

Pin It on Pinterest

Share This