Privacy verklaring

15 mei 2018
 

Uw privacy is voor RST advocaten van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat de gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij RST advocaten allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact met ons op.

 
 

Doeleinden

De verkregen persoonsgegevens gebruiken wij voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten. Ook gebruiken wij persoonsgegevens om onze dienstverlening en de website te kunnen verbeteren. Tot slot ook om u te informeren over nieuwe producten en diensten van ons die voor u relevant kunnen zijn.

 
 

Verstrekking aan derden

Wij mogen derden inschakelen die onder onze toezicht bepaalde in deze privacyverklaring genoemde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren, zogenaamde “verwerkers”. Deze verwerkers handelen steeds onder onze verantwoordelijkheid en mogen geen eigen verwerkingen op de persoonsgegevens uitvoeren.

 
 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites of platforms (zoals Facebook of Linkedin) van derden waar u door middel van een link op onze website terecht kunt komen. Als u doorlinkt naar Facebook of Linkedin worden er door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde op een betrouwbare of veilige wijze met uw persoonsgegevens omgaat. U zult hiervoor dan ook de cookies- en privacyverklaring van die betreffende website moeten lezen.

 
 

Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken we uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren de informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

 
 

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Google-analytics” dienst. Door deze dienst kunnen wij nagaan hoe de bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen wanneer zij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en Google daarin verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Ook is door ons het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics uitgeschakeld.

 
 

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Door ons zijn passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan getroffen.

 
 

Wijzigen privacyverklaring

Wij mogen deze privacyverklaring op ieder moment wijzigen. Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast kan ook deze privacy- en cookieverklaring aangepast worden. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

 
 

Inzage en wijziging van je gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens op onze website.
 
U hebt de volgende rechten:
  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van uw persoonsgegevens voor zover het verwerken van de gegevens
    geen rechtsgeldige grondslag meer heeft
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.
 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

 
 

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/ leest u hoe u een klacht moet indienen.

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This