Een eenvoudige, goedkope, informele en snelle rechtsgang is de procedure op grond van artikel 96 Rv.
Deze procedure biedt de mogelijkheid voor partijen om zich gezamenlijk tot een kantonrechter van hun keuze te wenden om het geschil te beslechten.

Voorwaarden voor het voeren van deze procedure zijn de volgende.

  • Het moet gaan om geschillen die zijn ontstaan of zullen ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking die ter vrije bepaling van partijen staat;
  • Partijen moeten overeenstemming hebben over de aan te zoeken kantonrechter;
  • De overeenstemming moet nádat het geschil is ontstaan tot stand zijn gekomen;
  • Er kan geen hoger beroep worden ingesteld tegen het oordeel, tenzij partijen zich dat beroep hebben voorbehouden.

De wijze waarop het geding wordt gevoerd is aan de kantonrechter, waarbij de kantonrechter verzoeken van partijen zal laten meewegen bij zijn beslissing over de wijze waarop de procedure zal gaan verlopen.
Dit kan onder meer betrekking hebben op de wijze waarop partijen hun standpunt uiteenzetten dan wel dat er wel of geen mondelinge behandeling zal komen en of de situatie ter plaatse wordt bezocht.
De kantonrechter zal hierbij bewaken dat partijen in gelijke mate de mogelijkheid krijgen hun standpunt naar voren te brengen en er ook verder sprake zal zijn van een behoorlijke procesvoering.
De kantonrechter is verder vrij in het wel of niet toepassen van de wettelijke bewijsregels, tenzij partijen anders overeenkomen.

Lees verder hier de publicatie.

 

Deze publicatie is geschreven door Yvonne van Ballegooijen.

 

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Of heeft u een andere vraag op het gebied van het Appartementsrecht of vastgoed? Wij helpen u graag verder! Voor uw vragen kunt u contact opnemen met Annoeska Pals en/of Yvonne van Ballegooijen.

Pin It on Pinterest

Share This