Wat te doen als mijn salaris niet wordt betaald?

In deze tijden van het Corona-virus en een land dat min of meer op slot zit, gaan wij allemaal de klappen krijgen. Ondernemingen vallen deels stil en omzetten vallen terug. Maar de kosten blijven doorlopen, ook de personeelskosten.

En dan is het onontkoombaar dat er bedrijven zijn die de salarissen niet meer kunnen opbrengen. Hoewel het de werkgever onder deze bizarre omstandigheden nauwelijks te verwijten zal zijn, zit de werknemer zonder inkomsten.
Wat moet een werknemer nu doen als het salaris niet meer wordt betaald? Het klinkt wat tegenstrijdig, maar een werknemer heeft dan vaak belang om het faillissement van zijn werkgever aan te vragen.

Werknemer heeft belang bij faillissement werkgever: UWV neemt de loonbetaling over bij faillissement!

Bij een loonachterstand kan het UWV de loonbetaling van de werkgever overnemen op grond van de Loongarantieregeling. Het UWV vergoedt aan de werknemer de loonachterstand tot 13 weken voorafgaand aan het faillissement van de werkgever.

En daarmee is meteen het belangrijkste probleem gegeven. Het UWV kan dus pas in actie komen bij een faillissement van de werkgever. Om te voorkomen dat er een achterstand ontstaat van meer dan 13 weken, is het als werknemer verstandig om het faillissement aan te vragen van de werkgever. Iedere week loonachterstand boven de 13 weken is niet verzekerd en komt dus voor rekening van de werknemer (lees: is de werknemer kwijt!).

Hoe vraag ik als werknemer het faillissement van mijn werkgever aan?

Een faillissement moet namens een schuldeiser verplicht worden aangevraagd door een advocaat. Anders dan veel mensen denken hoef je als aanvrager van een faillissement niet met z’n tweeën het faillissement aan te vragen. Er hoeft maar één aanvrager te zijn, maar die moet wel aantonen dat er minstens nog een andere schuldeiser van de werkgever bestaat. En die schuldeiser hoeft nog niet eens achter de faillissementsaanvraag te staan. Als jouw loon niet wordt betaald, dan zullen meerdere werknemers onbetaald zijn gebleven en is dus vrij gemakkelijk aan die eis voldaan. Omdat een ieder hetzelfde belang heeft is het dan ook eenvoudig om de advocaatkosten te delen en met meerdere werknemers het faillissement aan te vragen. De kosten van faillissementsaanvraag zijn hoog in rang in een faillissement, zodat er een kans is dat deze uiteindelijk weer verhaalbaar zijn bij het einde van het faillissement.

Wat betaalt het UWV bij faillissement?

Zoals gezegd, een advocaat is verplicht voor een faillissementsaanvraag. Onze faillissementsadvocaat dient een verzoekschrift tot faillietverklaring in dat binnen een week of twee op zitting zal worden behandeld door de rechtbank. In beginsel beslist de rechter meteen op die zitting over de faillietverklaring. Kortom, je hebt als werknemer binnen een week of drie duidelijkheid. De rechtbank stelt bij de faillietverklaring meteen een curator aan die het personeel zal ontslaan met inachtneming van een opzegtermijn die maximaal 6 weken zal bedragen. De curator informeert het UWV van dit ontslag, waarna het UWV de Loongarantstellingsregeling in werking zet. Buiten de 13 weken aan loonachterstand die het UWV voor haar rekening neemt, neemt het UWV ook de achterstallige pensioenpremies en het vakantiegeld voor haar rekening tot een jaar voorafgaand aan het faillissement.

 

Juridisch advies over een faillissementsaanvraag bij een loonvordering?

Betaalt uw werkgever uw loon niet meer? Een advocaat van onze secties faillissementsrecht of arbeidsrecht kan u hierbij juridisch advies geven. Het aanvragen van een faillissementsaanvraag van uw werkgever is wellicht een moeilijke keuze die in deze tijden van Corona ook niet al te lichtvaardig moet worden gemaakt, maar veelal wel een stap die noodzakelijkerwijs moet worden gezet om niet uw rechten op achterstallig loon wilt verspelen. Wanneer werknemers zich verenigen, kunnen ook kosten worden gedeeld waardoor een en ander ook zeer betaalbaar wordt. En wellicht pakt het nog goed uit voor de werknemers wanneer het een curator lukt om door te starten.

Neem gerust contact met ons op voor vragen.

Pin It on Pinterest

Share This