U dreigt failliet te gaan en wilt doorstarten

Juridische hulp bij een doorstart?

Als een bedrijf failliet dreigt te gaan is het soms aantrekkelijk voor de ondernemer om de onderneming van de curator terug te kopen in een nieuw op te richten BV. Dat wordt een doorstart genoemd. Onze faillissementsadvocaat geeft u daar juridische bijstand en advies in en maakt een plan voor het onderhandelingstraject met de curator. Bij een doorstart wilt u immers andere gegadigden voor zijn en goed beslagen ten ijs komen.

 

Juridische bijstand bij doorstart

De curator heeft tot taak de activa van een failliete vennootschap te verkopen tegen een goede prijs. Als u een doorstart wilt maken, zal onze faillissementsadvocaat met de curator moeten onderhandelen. U zult een redelijke koopsom moeten betalen. Omdat u met de advocaat het faillissement reeds hebt voorbereid, hebt u in tijd een voorsprong op andere gegadigden. Op de dag dat het faillissement is uitgesproken kan er al een bod worden weggelegd bij de curator voor de roerende en onroerende zaken, inventaris, machinepark, auto’s, voorraden, klantenbestand, intellectuele eigendomsrechten, opdrachten/orders en niet te vergeten de goodwill. Ook de medewerking van een eventuele bank die wellicht pandrechten heeft is dan al geregeld. Soms is het zelfs zo te regelen dat de curator alleen maar met u kan doorstarten, waardoor andere gegadigden buiten spel worden gezet. Maar de curator zal in beginsel andere partijen een gelijke kans geven een bod uit te brengen op de onderneming.

 

Activa-transactie bij doorstart

De doorstart in een faillissement geschiedt door middel van een activa-transactie met de curator. Onze advocaat die in het faillissementsrecht gespecialiseerd is geeft juridische begeleiding bij het opstellen van de doorstartovereenkomst. De curator ontvangt na ondertekening daarvan de koopprijs en die komt ten gunste van de schuldeisers. Een nieuwe en schone BV koopt de activa. De schuldeisers van de failliete rechtspersoon kunnen zich niet op de doorstarter verhalen.
Bij een doorstart kunt u in feite datgene kopen wat u wilt kopen. Ook voor wat het personeel betreft kunt u besluiten niet alle werknemers over te nemen. Vaak wordt een faillissementsaanvraag dan ook wel gebruikt door een ondernemer om zich te ontdoen van personeel en middels een doorstart na faillissement weer met minder personeel verder te gaan.

 

Maximalisatie opbrengst goodwill, voorraden en inventaris

Een doorstart heeft bij schuldeisers vaak een slecht imago. Maar feitelijk is het het maximaal haalbare resultaat in het faillissement. Er wordt goodwill verkocht dat bij een gewone executie in een faillissement niet verkocht kan worden. Voorraden en inventaris zullen doorgaans voor een betere prijs worden verkocht, terwijl opdrachten na de doorstart uitgevoerd zullen worden en schadeclaims worden voorkomen.

 

Personeel van failliet

Bij sanering door een doorstart na faillissement kan de doorstarter aan cherry-picking doen. Hij kan kiezen welke werknemers hij wel of niet een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbiedt. Zou hij voor faillissement de onderneming verkopen, dan is er sprake van overgang van onderneming, wat met zich mee brengt dat alle werknemers (het voltallige personeel) mee overgaat op de koper van de onderneming. In een faillissement geldt die regel niet.

 

Opdrachten, orders en contracten bij doorstart

Alle overeenkomsten, opdrachten en orders blijven achter in een faillissement. De doorstarter kan zelf bepalen welke opdrachten hij wel of niet wil kopen. De slechte opdrachten koopt hij niet, de rendabele opdrachten wel. Het is wel verstandig een tactiek uit te stippelen om de medewerking van de opdrachtgevers aan een contractsovername te verkrijgen na faillissement.

 

Begeleiding door onze advocaat faillissementsrecht

Om een doorstart te realiseren moeten veel zaken worden voorbereid en geregeld. Onze specialist in het faillissementsrecht geeft u juridische bijstand en advies om tot een succesvolle doorstart te komen. Omdat iedere advocaat faillissementsrecht van RST Advocaten ook regelmatig door de rechtbank in Breda wordt benoemd tot curator in faillissementen, weet hij als geen ander hoe hij u kan adviseren over een doorstart. Er zijn immers veel zaken waarop moet worden gelet om een geslaagde doorstart te realiseren.

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This