Ik kan mijn energie beter gebruiken dan aan een curator die het gewoon niet wil begrijpen…

Moet ik doorgaan of trek ik aan een dood paard? Die vraag stelt iedere bestuurder zich als zijn bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert. Zo ook onze klant die door een curator aansprakelijk werd gesteld omdat deze dacht te kunnen bewijzen dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak was geweest van het faillissement van zijn BV. Een miljoenenstrop.

Om zijn bedrijf te laten overleven had onze klant zijn zinnen gezet op een samenwerking die schaalvergroting en kostenreductie zou opleveren. Toen na een half jaar onderhandelen de samenwerking niet van de grond bleek te komen, was de schuldenlast inmiddels zo hoog opgelopen dat de BV failliet werd verklaard. De curator vond dat onze klant eerder de handdoek in de ring had moeten gooien. Hij noemde zijn plan ‘onbehoorlijk bestuur’. De rechtbank ging daarin mee en sprak een vernietigend vonnis uit: aanzuivering van het hele boedeltekort.

Gelukkig kregen wij de klant met de schrik vrij… In hoger beroep dat wij deden, wisten wij het Gerechtshof er wél van te overtuigen dat de samenwerking kans van slagen zou hebben gehad en dat de vennootschap met die samenwerking nog bestaansrecht had. Dat onze klant achteraf gezien wellicht beter andere beslissingen had kunnen nemen, wil niet zeggen dat hem mag worden verweten alles te hebben gedaan om zijn kindje te redden.

Verkeert uw onderneming ook in financiële moeilijkheden? Eén oriënterend gesprek met een van onze advocaten brengt vaak al veel rust.

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This