Faillissementsaanvraag als incassomiddel of verhuurdersoplossing

Waarom een langdurige en kostbare procedure opstarten om een vordering te incasseren als je binnen 3 weken onder de maximale druk van een faillissement van de debiteur ook je geld kunt krijgen. Mocht uw huurder geen verhaal bieden en wordt het faillissement uitgesproken, kan de  huurovereenkomst snel worden beëindigd.

 

Faillissementsaanvraag is een snel en effectief incassomiddel

Een faillissementsaanvraag is een effectief en goedkoop incassomiddel als u een harde vordering heeft op een schuldenaar (debiteur) en de onderlinge verhoudingen niet aan een faillissementsaanvraag in de weg staan. De faillissementsaanvraag bestaat uit een verzoek dat onze faillissementsadvocaat voor u kan indienen, waarna de rechtbank een zitting zal bepalen die ongeveer 3 weken daarna plaatsvindt. Op die zitting mag de schuldenaar verweer voeren. Omdat die zitting maar maximaal 15 minuten duurt, zal een vordering waar hele discussies over kunnen worden gevoerd niet snel tot een faillissement leiden. Vandaar dat een vordering wel enigszins vast moet  staan, anders zal de rechtbank wel vinden dat de gewone gang naar de rechter bewandeld moet worden.

Het voordeel van de faillissementsaanvraag boven gewone incasso is dat een schuldenaar die niet in financiële moeilijkheden verkeert niet failliet zal willen gaan. De eerste die bij hem aanklopt met een faillissementsaanvraag zal hij vaak nog proberen te betalen. Veelal worden daarbij dan ook de kosten van de faillissementsaanvraag meegenomen in de betalingsregeling.

 

Faillissementsaanvraag als verhuurder

Voor een verhuurder kan een faillissementsaanvraag een oplossing zijn om zijn onbetaalde huur snel te krijgen. Huur is immers een ‘harde’ vordering die bij uitstek tot een faillissement kan leiden bij een goede steunvordering. Leidt de faillissementsaanvraag niet tot een betaling van de huurder, dan kan de rechter het faillissement van de huurder uitspreken. Hij biedt dan kennelijk geen verhaal, zodat u maar het best zo snel mogelijk van de huurder af kunt geraken. Het faillissement biedt de verhuurder de mogelijkheid de huur tussentijds op te zeggen met inachtneming van een termijn van 3 maanden, waarbij de huur over die 3 maanden een boedelschuld is, wat betekent dat deze een hele hoge rang heeft in het faillissement.

 

Moet je met twee schuldeisers zijn om faillissement aan te vragen (steunvordering)?

Een faillissementsaanvraag kan door één enkele schuldeiser worden gedaan. Anders dan velen denken is het niet noodzakelijk dat het faillissement wordt aangevraagd door twee of meer schuldeisers. De advocaat die het faillissement aanvraagt hoeft alleen maar aan de rechter duidelijk te maken dat er naast u als schuldeiser ook nog andere schuldeisers bestaan. Hij moet een steunvordering ‘noemen’. Degene wiens steunvordering wordt gebruikt hoeft daar geen toestemming voor te geven en weet vaak niet eens dat zijn steunvordering gebruikt is. Die steunvordering hoeft zelfs niet eens opeisbaar te zijn. Als je bijvoorbeeld weet dat er een hypotheek op de woning van de schuldenaar zit, dan staat de steunvordering van de bank al onbetwistbaar vast, of deze nou opeisbaar is of niet.

 

Wat zijn de kosten van een faillissementsaanvraag?

De kosten van een faillissementsaanvraag zijn vele malen lager dan de kosten van het voeren van een bodemprocedure. Het betreft enkele uren werk voor de faillissementsadvocaat afhankelijk of het een faillissementsaanvraag bij de rechtbank te Breda betreft of elders in het land. Verder is griffierecht verschuldigd van een paar honderd euro.

 

Faillissementsaanvraag door advocaat te Breda of elders in den lande?

Een advocaat binnen het Team Faillissementsrecht van RST Advocaten geeft u snel juridisch advies of uw vordering zich leent voor een faillissementsaanvraag. De advocaat kent de rechters goed, omdat hij of zij daar als curator ook veel mee samenwerkt. Na een positieve inschatting doet onze faillissementsadvocaat voor u in een handomdraai de faillissementsaanvraag en tracht daarbij een snelle betaling af te dwingen, waarbij ook de kosten zullen worden verhaald

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This