Ondernemingen die te kampen hebben met hoog opgelopen corona-schulden zullen in de komende periode vaker beslissen de onderneming te ontbinden. Als er nog voldoende baten in de onderneming zijn om de schuldeisers te voldoen, dan vindt er eerst een vereffening plaats. Via deze link leest u meer over de verschillende opties bij ontbinding. Het is daarentegen ook goed denkbaar dat er helemaal geen baten in de onderneming zijn. De vereffening kan dan worden overgeslagen en er vindt een turboliquidatie plaats.

 

Huidige regeling

Voorheen was voor een turboliquidatie een aandeelhoudersbesluit nodig en een ingevuld formulier van ontbinding bij de Kamer van Koophandel. Met de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie veranderen een aantal zaken. Er zijn enerzijds extra aandachtspunten voor het bestuur dat het bedrijf beëindigt. Anderzijds wordt er meer transparantie geboden aan de schuldeisers van de ontbonden onderneming.

 

Wat verandert er?

  • Het bestuur van de vennootschap moet financiële stukken openbaar maken, zoals een balans van het lopende boekjaar, de jaarrekeningen van de voorafgaande jaren, een slotuitdelingslijst, maar ook een schriftelijke toelichting waarom voldoende baten ontbreken en de schulden onbetaald blijven. Deze stukken dienen bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd te worden;
  • de mogelijkheden om een bestuursverbod op te leggen worden uitgebreid. Een bestuursverbod kan worden opgelegd als niet aan de hierboven genoemde verplichting is voldaan, als er doelbewust schuldeisers aanmerkelijk worden benadeeld of als de bestuurder meerdere keren betrokken is geweest bij het faillissement van een rechtspersoon of de beëindiging van een rechtspersoon in de twee jaar voor de ontbinding;
  • schuldeisers kunnen een machtiging vragen om de boekhouding van de onderneming in te zien, mits het bestuur niet voldaan heeft aan de verplichting de financiële stukken openbaar te maken én mits een schuldeiser hierbij een redelijk belang heeft.

De gedachte is dat veel ondernemers in de komende periode hun onderneming zullen willen beëindigen. De turboliquidatie is daartoe een makkelijk instrument, maar tegelijkertijd levert dit ook een verhoogd risico op misbruik op. Met de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie wordt beoogd de schuldeisers te beschermen, misbruik tegen te gaan en – zoals de naam al zegt – transparantie te vergroten.

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie zal in beginsel 2 jaar van toepassing zijn. Het zal niet lang duren voordat de nieuwe wet in werking treedt. De wet is recentelijk aangenomen door de Eerste Kamer.

 

Juridisch advies?

Een advocaat van het team Ondernemingsrecht van RST advocaten in Breda heeft jarenlange ervaring in het voeren van procedures voor en het geven van juridisch advies aan bedrijven en particulieren. Ons team is gespecialiseerd in het Ondernemingsrecht, of het nu gaat om juridisch advies bij ontbinding van uw BV of geschillen bij turboliquidatie, zij zijn sterk betrokken bij de zaken van hun cliënten, werken met korte lijnen, bieden scherpe tarieven en zorgen voor rust in de tent. Neem gerust contact met ons op voor juridische hulp. Onder het genot van een kopje koffie op ons kantoor in Breda bespreken we graag met u de oplossingen.

Pin It on Pinterest

Share This