De mogelijkheden voor schuldeisers onder de WHOA

Het komt niet vaak voor dat de (concurrente) schuldeisers in een faillissement een deel van hun vordering terug zien. Daar lijkt een oplossing voor te zijn gevonden. Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord in werking getreden. Dit is een nieuwe wet die faillissementen beoogt te voorkomen van ondernemingen die nog wél rendabele bedrijfsactiviteiten hebben, maar te kampen hebben met een te hoge schuldenlast. De advocaten van de secties ondernemingsrecht en insolventierecht kunnen u adviseren over de mogelijkheden die de WHOA voor u als schuldeiser biedt.

Wat houdt de WHOA in?

Indien een debiteur ziet aankomen dat hij zijn opeisbare schulden niet meer zal kunnen voldoen, kan hij een voorstel doen aan alle crediteuren of aan een groep crediteuren om de aan hen toekomende rechten te wijzigen. De schuldenaar maakt daarbij een onderverdeling van de schuldeisers in groepen: alle schuldeisers met dezelfde soort rechten worden in een gezamenlijke groep geplaatst. Stemmen niet alle schuldeisers met het voorstel van de schuldenaar in dan kan de schuldenaar – onder bepaalde voorwaarden – het voorstel voorleggen aan de rechter met de vraag om het ondanks de tegenstemmingen tegenover alle schuldeisers verbindend te verklaren. Een dwangakkoord dus. De rechter zal toetsen of het voorstel redelijk is en of een bepaalde groep schuldeisers met het voorstel niet slechter uit is dan ze zouden zijn bij een faillissement. Het idee is kort samengevat dat schuldeisers inleveren op een deel van hun rechten en vorderingen zodat een faillissement voorkomen wordt. In een faillissement zouden ze waarschijnlijk meer moeten inleveren.

De stemming

Zoals hierboven toegelicht vindt de stemming over het voorgestelde akkoord plaats binnen de groepen. De gehele groep heeft ingestemd met het akkoord indien de schuldeisers die instemmen gezamenlijk een vordering hebben die minimaal twee derde vertegenwoordigd van de totale waarde aan vorderingen binnen de groep.

Voor de totale waarde aan vorderingen wordt slechts gekeken naar de schuldeisers die hebben gestemd. Schuldeisers die niets van zich hebben laten horen, tellen niet mee in de totale waarde, maar worden wél gebonden aan het akkoord als de rechter het akkoord homologeert.

Tegenstemmende schuldeisers kunnen, wanneer het akkoord wordt voorgelegd aan de rechter, een verzoek tot weigering van het akkoord indienen bij de rechtbank. Een advocaat van de sectie insolventierecht kunnen u juridisch advies geven of een verzoek tot weigering in uw situatie nuttig is, en als dat zo is, kunnen zij het verzoek voor u opstellen en u in de procedure juridische bijstand verlenen.

Wat kunt u verder ondernemen op basis van de WHOA?

Een verandering door de WHOA ten opzichte van het akkoord dat we al kennen in faillissement is dat de schuldeiser aan de rechter kan verzoeken om een herstructureringsdeskundige te benoemen. De deskundige zal dan, met medewerking van de schuldenaar, onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om tot een redelijk akkoord te komen. Het verzoek van de schuldeiser wordt door de rechtbank toegewezen als summierlijk blijkt dat de schuldenaar niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn opeisbare schulden. Dat is anders als volgens de rechter de belangen van de schuldeisers niet gediend zijn bij het aanstellen van een herstructureringsdeskundige. Het verzoek wordt in ieder geval wel toegewezen als het gesteund wordt door een meerderheid van de crediteuren.  

Juridisch advies wanneer uw debiteur niet betaalt en failliet dreigt te gaan?

Mogelijk heeft u door de invoering van de WHOA meer kans om een gedeeltelijke betaling te ontvangen. Neem gerust contact op met een ondernemingsrecht advocaat voor juridisch advies wanneer u een akkoord onder de WHOA krijgt aangeboden. Onder het genot van een kopje koffie op ons kantoor in Breda bespreekt deze graag met u de oplossingen en kan u verder juridische bijstand verlenen. 

 

 

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This