Hoe kom ik het snelst van mijn schulden af?

Als u als particulier (ook met een eenmanszaak en als zzp’er dus) schulden heeft, lijkt de weg naar een oplossing lang. De WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen) duurt 3 jaar. Bovendien volgt uit de wet dat de gemeente dáárvoor nog schuldhulpverlening moet verlenen. Een schuldhulpverleningstraject bij de gemeente duurt ook al snel een jaar of langer. Kortom: u bent zo járen verder. Er zijn echter snellere wegen.

 

Voortraject

U kunt altijd een schuldregeling aanbieden aan uw schuldeisers. Dit kan bij schulden van alle soorten en maten. Niet alleen gemeenten kunnen dit doen (wat wel vaak wordt gedacht!). Een advocaat of bewindvoerder WSNP kan dit volgens de wet ook én sneller. Hier krijgt u immers niet te maken met de wachttijden van gemeenten. Binnen enkele maanden kan dan een regeling met uw schuldeisers tot stand komen. Dat betekent dat uw schulden dan opgelost zijn, omdat met de schuldeisers wordt afgesproken dat zij u voor de restantschuld kwijtschelding verlenen. De WSNP is dan niet nodig.

 

WSNP

Als de schuldeisers niet allemaal akkoord gaan met uw aanbod, kunt u meteen worden doorgeleid naar de WSNP. De Hoge Raad heeft in 2010 namelijk al beslist dat niet alleen gemeenten, maar ook advocaten en bewindvoerders WSNP kunnen verklaren over hoe de schuldhulpverlening is verlopen. Tijdens de WSNP kan er dan nog gekeken worden of een akkoord aan de schuldeisers aangeboden kan worden. Hiermee wordt dus de 3 jaarstermijn verkort.

Dwangakkoord

Vaak is het de moeite waard om het verzoek voor toelating tot de WSNP te combineren met een verzoek dwangakkoord als tussenstap. Als één of meer schuldeisers niet akkoord zijn gegaan met de aangeboden schuldregeling, kan de rechtbank namelijk gevraagd worden een dwangakkoord uit te spreken. Bij het slagen van een dwangakkoord wordt het WSNP-verzoek niet verder behandeld en hoeft er dus niet alsnog een WSNP-traject voor u te volgen. Dit houdt eigenlijk in dat weigerende schuldeisers door de rechter worden verplicht mee te werken aan de schuldregeling. Uw advocaat of de bewindvoerder WSNP kan dan alsnog meteen financieel afwikkelen voor u, zonder dat u nog 3 jaar in een WSNP-traject hoeft te zitten.

 

Hulp

RST Advocaten heeft advocaten en bewindvoerders WSNP in huis die u graag verder helpen. Zij zijn aangesloten bij de rechtbanken in Breda (Zeeland-West-Brabant) en ’s-Hertogenbosch (Oost-Brabant) en hebben jarenlange ervaring. Met deze specialistische kennis en ervaring wordt met u meegedacht in verschillende mogelijkheden. Ook is er de mogelijkheid om voor een dwangakkoord een toevoeging voor u aan te vragen (gesubsidieerde rechtsbijstand) zodat uw kosten worden vergoed. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor advies.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This