Eigen faillissement aanvragen.

Hoe vraag ik mijn faillissement aan?

Als u of uw onderneming in een toestand verkeert dat u de schulden niet meer kunt voldoen, dan kunt u het eigen faillissement (laten) aanvragen. Dat kunt u zelf of door een advocaat faillissementsrecht van RST Advocaten laten doen. Laat u door onze advocaat goed informeren wat u wel en niet mag doen in het zicht van een faillissement en over de risico’s van het faillissement zoals bestuurdersaansprakelijkheid of paulianeus handelen.

Verzoekschrift faillissementsaanvraag

U kunt zelf bij de rechtbank van uw woonplaats of (bij rechtspersonen) statutaire vestigingsplaats een faillissementsaanvraag indienen. U kunt de eigen aangifte ook door een faillissementsadvocaat laten doen. Dat is zeker bij een faillissement van uw onderneming verstandig. Onze gespecialiseerde advocaat kan u meteen van juridisch advies voorzien over hoe een faillissement werkt, wat de gevolgen van een faillissement zijn voor de failliet of haar bestuurder en over wat wel of niet mag in de aanloop naar het faillissement.

De faillissementszitting

Nadat u of de advocaat de faillissementsaanvraag heeft gedaan, zal op de rechtbank binnen een week een faillissementszitting plaatsvinden waarbij u en eventueel de faillissementsadvocaat aanwezig moeten zijn. De rechtbank zal het faillissement van u of uw onderneming op die zitting uitspreken en een curator benoemen.

Gevolgen van het faillissement

Vanaf het moment van de faillietverklaring bent u niet meer bevoegd om over het uw vermogen of dat van uw bedrijf te beschikken. De curator is daartoe alleen bevoegd. De curator heeft tot taak het vermogen van de failliet te beheren en te liquideren. De curator zal de opbrengst daarvan op zijn faillissementsrekening parkeren. Tegelijkertijd inventariseert hij wie de schuldeisers zijn en als hij dat in kaart heeft gebracht, zal hij het saldo van zijn faillissementsrekening verdelen onder de schuldeisers in een volgorde die de wet bepaalt. De curator zal ook nog een rechtmatigheidsonderzoek doen, waarbij de focus ligt op bestuurdersaansprakelijkheid (in geval van het faillissement van een BV of NV) en benadeling van schuldeisers (zgn. paulianeus handelen).

Juridisch advies bij faillissementsaanvraag

Iedere faillissementsadvocaat van RST Advocaten is benoembaar in West-Brabant en Zeeland als curator door de rechtbank in Breda. Met de specialistische juridische kennis en de praktijkervaring als curator is de faillissementsadvocaat een prettig klankbord bij een dreigend faillissement. De advocaat kan u niet alleen de eventuele risico’s van het faillissement uitleggen, maar kan u wellicht ook gerust stellen dat er ook mogelijkheden zijn om er weer ongeschonden uit te komen. Het is vaak een geruststellende gedachte om in de voor u vaak onzekere periode juridisch advies en bijstand te hebben van een specialist faillissementsrecht.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This