Dreiging uithuiszetting of afsluiting gas, water, elektra tijdens schuldhulpverlening?

Het is heel vervelend als net een schuldhulpverleningstraject voor u is opgestart, en dit traject dreigt te mislukken omdat uithuiszetting/woningontruiming dreigt te volgen. Ook gebeurt het dat tijdens het schuldhulpverleningstraject afsluiting van gas, water en/of elektra of beslaglegging op inkomsten dreigt. Voor het opschorten van dergelijke maatregelen van schuldeisers ter voorkoming van ‘doorkruising’ en misschien wel het mislukken van het schuldhulpverleningstraject, bestaan dwangmiddelen/voorlopige voorzieningen. Hiervoor kan RST Advocaten in Breda het verzoekschrift voor u indienen bij de rechtbank.

Welke dwangmiddelen voor welke bedreigende situaties?

–  Uithuiszetting/woningontruiming -> moratoriumverzoek (artikel 287b Faillissementswet)
–  Afsluiting gas, water, elektra -> moratoriumverzoek (artikel 287b Faillissementswet)
–  Beslaglegging op inkomsten (loon/uitkering) en/of inboedel -> voorlopige voorziening (artikel 287 lid 4 Faillissementswet)

Uithuiszetting/woningontruiming

Als op verzoek van uw verhuurder (woningstichting/particuliere verhuurder) tijdens het schuldhulpverleningstraject uithuiszetting/woningontruiming wordt aangezegd, dan kunnen wij voor u bij de rechtbank een verzoek indienen om dit te voorkomen. Aan de rechtbank wordt dan het verzoek gedaan om de verhuurder te verbieden om u gedurende het schuldhulpverleningstraject uit huis te zetten/te ontruimen. Dit kan verzocht worden voor een maximale periode van 6 maanden en is om te voorkomen dat het schuldhulpverleningstraject tussentijds moet worden beëindigd. Uiteraard wordt de huurschuld aan de verhuurder bij de berekening en aanbieding van het akkoord in het schuldhulpverleningstraject meegenomen. Als het niet lukt om met de schuldeisers tot een akkoord/schuldregeling te komen, dan zal u worden doorgeleid naar de WSNP voor het alsnog oplossen van uw schuldenlast. Bij toelating tot de WSNP mag een verhuurder niet alsnog ontruimen op grond van een huurschuld ontstaan voor de toelating tot de WSNP.     

Afsluiting gas, water, elektra

Ook als tijdens het schuldhulpverleningstraject afsluiting van gas, water en/of elektra dreigt, kan een verzoek bij de rechtbank worden ingediend om dit te voorkomen. Ook in dergelijke gevallen wordt dan verzocht om voor een maximale termijn van 6 maanden op te schorten, zodat tijdens het schuldhulpverleningstraject met de schuldeisers kan worden geprobeerd een (buitengerechtelijk) akkoord te bereiken. De energieleverancier wordt tijdens dit traject ook een aanbod gedaan op basis van de ontstane achterstand in de betaling van maandelijkse voorschotten/afrekeningen. Ook hierbij geldt dat als het niet lukt om met de schuldeisers tot een akkoord/schuldregeling te komen, u zal worden doorgeleid naar de WSNP voor het alsnog oplossen van uw schuldenlast. Bij toelating tot de WSNP mag een energieleverancier de overeenkomst met u niet ontbinden op grond van een voor de toelating tot de WSNP ontstane achterstand.

Beslaglegging op inkomsten/inboedel

Als het schuldhulpverleningstraject zo goed als afgerond is en er dus al een verzoek voor toelating tot de WSNP ingediend kan worden, kan een tussendoor komende maatregel van een schuldeiser nog worden voorkomen door de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening uit te spreken. In deze (eind)fase van het schuldhulpverleningstraject kan een voorlopige voorziening worden verzocht voor alle bedreigende situaties. Dit kan dan dus ook bij bijvoorbeeld beslaglegging op inkomsten of op de inboedel. Maar ook nog steeds bij een dreigende uithuiszetting of afsluiting van gas, water, elektra.

Zoekt u betaalbare en snelle hulp?

Het team van RST Advocaten in Breda heeft specialisten in huis op het gebied van schuldhulpverlening en al wat daar bij komt kijken. Voor het indienen van een verzoek bij de rechtbank kunnen we bovendien een toevoeging voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand, wat betekent dat wij uw zaak op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand  kunnen behandelen. Schroom dus niet en neem vrijblijvend contact met ons op voor juridisch advies over schuldsanering en hulp. Onze specialisten denken graag met u mee om te komen tot een passende oplossing!

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This