Gespecialiseerde advocaat strafrecht voor faillissementsfraude

In de hedendaagse maatschappij is het onderzoek naar faillissementsfraude een speerpunt bij de afwikkeling van een faillissement. Bij een faillissement komt het immers vaak voor dat schuldeisers benadeeld worden. De schade is dan groot. Ook wordt er veel misbruik gemaakt van vennootschappen die later failliet gaan. De curator is gehouden onderzoek te doen naar faillissementsfraude en moet daarvan aangifte doen. Bij RST Advocaten vindt u een strafadvocaat die zowel door de rechtbank in Breda tot curator wordt benoemd, als ook bestuurders of failliete personen bijstaat als deze voor faillissementsfraude strafrechtelijk worden vervolgd. Met hun kennis vanuit hun curatorenpraktijk kunnen zij hen als geen ander juridische bijstand verlenen als strafpleiter in een strafzaak. De samenwerking met een forensisch onderzoeker is daarbij ook een pré.

 

Wat valt onder faillissementsfraude?

Een strafadvocaat van ons kantoor houdt zich enkel bezig met faillissementsfraude. Een niche-gebied dat zij ook vanuit hun hoedanigheid als curator en faillissementsadvocaat tot in de puntjes beheersen.

Wat valt er onder faillissementsfraude? Te denken valt aan de volgende faillissementsdelicten van een failliet persoon of bestuurder van een failliete rechtspersoon, veelal aangeduid als eenvoudige bankbreuk of bedrieglijke bankbreuk:

 • benadeling van schuldeisers door het doen van buitensporige uitgaven;
 • benadeling van schuldeisers door onttrekking van goederen vóór of tijdens faillissement;
 • benadeling van schuldeisers door wederrechtelijke bevoordeling voor of tijdens faillissement;
 • het opzettelijk niet overleggen aan de curator van een boekhouding/administratie of schuld daaraan hebben;
 • het opzettelijk niet voeren van een boekhouding of administratie vóór een faillissement of schuld hebben daaraan;

 

Ook schuldeisers kunnen in geval van faillissement een strafrechtelijk faillissementsdelict plegen:

 • de schuldeiser die vóór of tijdens faillissement een goed aan de boedel onttrekt in de wetenschap dat daardoor schuldeisers worden benadeeld (paulianeus handelen);
 • de schuldeiser die zich laat bevoordelen vóór of tijdens faillissement in de wetenschap dat andere schuldeisers daardoor worden benadeeld;
 • de schuldeiser die toetreedt tot een faillissementsakkoord maar buiten dat akkoord ook nog andere voordelen heeft bedongen die de andere schuldeisers niet kennen (sluipakkoord);
 • onttrekking van een goed aan een pandrecht of beslag.

 

Advocaat bij faillissementsgijzeling (inbewaringstelling) of paspoort intrekking

Het komt voor dat een curator dwangmaatregelen vraagt omdat de failliet of de bestuurder van een failliete vennootschap weigert informatie te geven. Dat is strafbaar. De curator kan in het faillissement dan inbewaringstelling (faillissementsgijzeling) verzoeken of vragen om een paspoortmaatregel (intrekking paspoort). Hoewel deze dwangmaatregelen niet op het strafrecht gebaseerd zijn, kan onze advocaat strafrecht juridische bijstand verlenen bij gijzeling, inbewaringstelling of paspoortmaatregel (paspoort intrekking) in faillissement.

 

Advocaat strafrecht bij faillissementsfraude, bedrieglijke bankbreuk en faillissementsdelicten

Met hun knowhow en boekhoudkundige kennis als insolventieadvocaat en curator in faillissement kan een strafrechtadvocaat u bij uitstek de juridische hulp bieden wanneer u als failliet of als bestuurder van een vennootschap strafrechtelijk vervolgd wordt voor eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk, of als u als betrokkene bij een faillissement vervolgd wordt voor bevoordeling of benadeling van schuldeisers of een ander faillissementsdelict. Als strafadvocaat verlenen zij hun juridische bijstand in een strafvervolging of strafzaak zo nodig in samenwerking met een forensisch accountant.

Ook interessant

 • RST bedrijfsscan
 • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This