Juridisch advies over surseance van betaling

Een surseance van betaling is een juridisch uitstel van betaling om de tijd te krijgen te reorganiseren of een akkoord te bereiken met uw schuldeisers en uw onderneming van faillissement te redden. Het kan niet alleen worden aangevraagd door ondernemingen (zoals BV of NV) maar ook door privé personen met een onderneming (eenmanszaak, CV of VOF). Een geslaagde surseance van betaling vergt een gedegen plan van aanpak, opgesteld door een advocaat faillissementsrecht. Een advocaat van onze sectie Insolventierecht geeft u graag juridisch advies over de werking van de surseance van betaling.

 

Hoe vraag je surseance van betaling aan?

Een surseance van betaling wordt aangevraagd door het bestuur van de vennootschap. Strikt genomen kan dat zonder toestemming van de aandeelhouders. Voor de aanvraag van een surseance van betaling dient een advocaat een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank in uw regio. Meestal wordt diezelfde dag nog de surseance van betaling uitgesproken en een bewindvoerder aangesteld. Het verdient de voorkeur dat de advocaat ook een plan van aanpak in het verzoekschrift vermeldt, zodat de rechtbank ook weet hoe de surseance tot een goed einde zal kunnen komen. Daarover zal de advocaat u vooraf juridisch advies hebben gegeven.

 

Hoe werkt een surseance van betaling?

Een surseance van betaling wordt ‘voorlopig’ uitgesproken voor de duur van drie maanden. Na die drie maanden wordt een crediteurenvergadering gehouden waarover gestemd wordt over een definitieve verlening van surseance van betaling voor anderhalf jaar. Gedurende de surseance van betaling wordt een bewindvoerder aangesteld die samen met de bestuurder alle beslissingen neemt. In beginsel kan een onderneming dus gewoon doordraaien gedurende surseance, zonder dat de schuldeisers op betaling aanspraak kunnen maken. Een goed juridisch advies en een goede voorbereiding door een advocaat is noodzakelijk omdat er ook wel de nodige beperkingen aan een surseance zitten.

 

Beperkingen aan de surseance van betaling?

Hoe mooi uitstel van betaling ook klinkt, de surseance van betaling werkt niet tegen de zogenaamde preferente schuldeisers zoals de werknemers en de fiscus. Hoewel met de Belastingdienst meestal wel wat te regelen valt, zullen werknemers wel moeten worden doorbetaald. Ook kunnen schuldeisers natuurlijk zwaardere eisen stellen aan nieuwe leveringen gedurende de surseance van betaling of hun eigendommen opeisen. Dat zijn natuurlijk wel hobbels die een gedegen juridisch advies van een advocaat over de plan van aanpak in een surseance van betaling noodzakelijk maken. Dat plan van aanpak is ook noodzakelijk om medewerking van de schuldeisers te krijgen.

 

Enkele voordelen van een surseance van betaling?

De surseance van betaling kent enkele juridische instrumenten om wat makkelijker van kosten af te komen. Zo kan een huurovereenkomst makkelijker worden beëindigd en kan ook worden gereorganiseerd in het personeelsbestand. Werknemers kunnen ontslagen worden zonder transitievergoeding en met inachtneming van veelal kortere opzegtermijnen. Tenslotte kan ook een dwangakkoord worden aangeboden waardoor schuldeisers gedwongen kunnen worden met slechts een percentage van hun vordering genoegen te nemen.

 

Hoe helpt een surseance van betaling u uw schulden op te lossen?

Een oplossing kan in een surseance liggen omdat men even tijd nodig heeft om iets voor elkaar te krijgen, bijvoorbeeld een financiering. Maar een oplossing ligt ook vaak in een dwangakkoord dat aan de schuldeisers wordt aangeboden. Deze regeling is bindend voor de schuldeisers als meer dan de helft van het aantal ter crediteurenvergadering verschenen schuldeisers vóór de regeling stemt en zij ook méér dan de helft van de totale schuldenlast vertegenwoordigen. Doorgaans is dit dwangakkoord goed te realiseren met juridische bijstand van een advocaat gespecialiseerd in faillissementsrecht.

 

De rol van de bewindvoerder in een surseance van betaling?

De bewindvoerder bestuurt de onderneming samen met u. U heeft kennis van uw onderneming en de bewindvoerder is als het ware het geweten naar de schuldeisers toe. Hij laat u de onderneming geen verplichtingen aangaan die niet nagekomen kunnen worden. Hij bewaakt als het ware dat iedere stap die u als ondernemer zet ook risico verantwoord is. Ziet hij geen heil meer in de succeskansen van de surseance van betaling, dan kan hij bij de rechtbank het faillissement aanvragen. Hier wordt opnieuw het belang van een gedegen juridisch advies van uw advocaat voorafgaand aan de surseance benadrukt.

 

Succeskansen in surseance van betaling zijn reëel na goed juridisch advies en plan van aanpak

De meeste surseances verzanden in een faillissement omdat zij niet of niet goed zijn voorbereid. Een strategie en een juridisch advies door een advocaat is noodzakelijk. Iedere advocaat faillissementsrecht is ook werkzaam als curator in faillissementen of als bewindvoerder. Zij weten hoe een bewindvoerder denkt en kennen veelal de benoemde bewindvoerder ook als collega. Zeker wanneer personeel, langdurige contracten of bepaalde schulden de bottleneck zijn, kan een surseance succesvol zijn.

 

Juridische bijstand advocaat faillissementsrecht om in surseance van schulden af te komen

Wilt u een faillissement voorkomen en van uw schulden af komen via een surseance van betaling? Overweegt u een surseance van betaling aan te vragen? Neem dan contact op met een gespecialiseerde advocaat van onze sectie faillissementsrecht. Deze advocaat kan u juridisch advies geven over een juist plan van aanpak voor een succesvolle surseance van betaling, wijst u op de risico’s en kansen en kan de surseance van betaling voor u aanvragen en u gedurende de surseance begeleiden.

Wilt u liever uw zaak op ons advocatenkantoor in Breda bespreken, dan staat de koffie voor u klaar.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This