Kan ik een curator in een faillissement aansprakelijk stellen?

Als u failliet bent of schuldeiser bent in een faillissement kan het zijn dat u een klacht heeft over het handelen van de curator of u wilt de curator aansprakelijk stellen. Of misschien wilt u invloed uitoefenen met betrekking tot de afwikkeling van het faillissement. Kortom, u bent on tevreden over de curator, wat kunt u doen?

 

Wanneer kunt u een curator aansprakelijk stellen of invloed uitoefenen op de curator?

Een curator behartigt de belangen van de schuldeisers in het faillissement. Dat is zijn enige taak. Als hij die taak verwaarloost en u lijdt daardoor schade, dan kunt u hem aansprakelijk stellen. De curator is daarvoor verzekerd. Voor het aansprakelijk stellen van een curator in een faillissement is het verstandig juridisch advies te vragen aan een advocaat die gespecialiseerd is in het faillissementsrecht. Onze faillissementsrecht advocaten – die zelf ook als curator ervaring hebben – kunnen eenvoudig voor u beoordelen of de curator een beroepsfout heeft gemaakt en kunnen u goed advies geven of een rechtszaak tegen de curator kan slagen. En natuurlijk kunnen zij die procedure tegen de curator dan ook voor u voeren.

Onze faillissementsrecht advocaten kunnen u ook juridisch advies geven of juridische bijstand verlenen om invloed uit te oefenen op de afwikkeling van het faillissement als u het als schuldeiser of failliet niet eens bent met de curator of een klacht tegen de curator indienen.

 

Welke juridische stappen kunt u nemen tegen een curator als failliet of schuldeiser?

U bent het als schuldeiser in een faillissement of als failliet niet eens met het handelen van de curator en u wilt een klacht indienen of hem aansprakelijk stellen of anderszins invloed uitoefenen op de afwikkeling van het faillissement. Wat kunt u doen om uw schade door het handelen van de curator te voorkomen of op hem te verhalen?

–          U kunt als schuldeiser of failliet een klacht indienen bij de rechter-commissaris en
            deze vragen de curator een bevel te geven iets te doen of na te laten.

–          U kunt een commissie van schuldeisers laten instellen om invloed en inspraak te
            krijgen in de afwikkeling van het faillissement en uw belangen te beschermen door
            periodiek met de rechter-commissaris en de curator te overleggen.

–          U kunt de rechtbank om ontslag van de curator verzoeken.

–          U kunt de curator aansprakelijk stellen en zo nodig een procedure tegen de curator
            beginnen om uw schade op hem te verhalen.

 

Juridisch advies, klacht of rechtszaak tegen de curator door advocaat te Breda?

Het team Faillissementsrecht van RST Advocaten bestaat uit advocaten die zelf door de rechtbank Breda in de regio West-Brabant en Zeeland als curator worden benoemd. Zij kunnen lezen en schrijven met de afdeling Faillissementen van de rechtbank en hebben vanuit hun expertise als curator alle deskundigheid in huis om het handelen van curatoren te beoordelen en u daarin van een betrouwbaar juridisch advies te voorzien en zo nodig juridische bijstand te verlenen in een procedure, klacht of ontslagverzoek tegen de curator of invloed in het faillissement te bewerkstelligen .

 

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This