Invloed uitoefenen op het faillissement, de commissie van schuldeisers

 

Invloed en inspraak in afwikkeling faillissement als schuldeiser

Als u te maken krijgt met een faillissement waarin u hele grote belangen heeft als schuldeiser, dan kunnen onze in het faillissementsrecht gespecialiseerde advocaten voor u bewerkstelligen dat u invloed kunt uitoefenen op de wijze waarop de curator het faillissement afwikkelt.

 

Hoe kan invloed worden uitgeoefend op de curator?

Een advocaat van het Team faillissementsrecht kan voor u als schuldeiser  een verzoek indienen om een commissie van schuldeisers te laten benoemen. Deze commissie van schuldeisers bestaat uit drie schuldeisers die periodiek overleg hebben met de curator over de (wijze van) afwikkeling van het faillissement. Deze commissie van schuldeisers heeft een adviserende rol. Die is niet bindend, maar als de curator dat advies niet volgt kan de commissie van schuldeisers de rechter-commissaris vragen de curator te verplichten het advies op te volgen.

 

Verplicht advies van de commissie van schuldeisers.

De curator is verplicht advies aan de commissie van schuldeisers te vragen bij de belangrijkste beslissingen in het faillissement. Te denken valt aan beslissingen van de curator om zaken of de onderneming te verkopen, om wel of niet opdrachten af te maken die iets kunnen opleveren voor de schuldeisers, het treffen van schikkingen en het starten van procedures.

 

Voordeel voor de schuldeiser bij het instellen van een commissie van schuldeisers.

Een belangrijk (bijkomstig) voordeel voor de schuldeiser die lid is van een ingestelde commissie van schuldeisers is dat deze inzicht heeft in de volledige administratie. Dat kan natuurlijk een oneigenlijk voordeel opleveren. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat u als schuldeiser invloed kunt uitoefenen op het handelen van de curator en de afwikkeling van het faillissement. Met de commissie van schuldeisers die over de schouder van de curator meekijkt zal de curator zorgvuldiger te werk gaan.

 

Als uw gespecialiseerde advocaat te Breda invloed uitoefenen op een faillissement.

Een advocaat van onze sectie Faillissementen, die zelf ook werkzaam is als curator bij de rechtbank te Breda, kan u van juridisch advies voorzien en juridische bijstand verlenen in de procedure om invloed uit te oefenen op een curator in een faillissement door het instellen van een commissie van schuldeisers. Zo nodig neemt de faillissementsadvocaat namens u deel in de commissie van schuldeisers  en heeft u als het ware uw eigen ‘curator’ die in het dossier meekijkt.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This