Wat mag wel en wat mag niet bij een dreigend faillissement?

Het wetboek van strafrecht kent een aantal artikelen die zien op faillissementsfraude, oplopend tot 6 jaar gevangenisstraf. Zij zien vooral op schending van de boekhoudplicht en op benadeling van schuldeisers. Hier hangen ook civielrechtelijke gevolgen aan die de curator zal onderzoeken. Van een benadelingshandeling is al snel sprake, zonder dat de failliet of haar bestuurder zich dit bewust is.

 

Wat onderzoekt de curator?

De curator onderzoekt de administratie op o.a.:

 

Wat mag niet meer in het zicht van een faillissement?

Het uitgangspunt is dat bij een dreigend faillissement een failliet of haar bestuurder alle schuldeisers gelijk moeten behandelen. Dit is een periode waarin u zonder deskundig juridisch advies door een faillissementsadvocaat in het vlijmscherpe mes van de curator kan lopen.

Zodra een schuldeiser door de toekomstige failliet wordt voorgetrokken, kan al sprake zijn van een paulianeuze handeling. De betaling door de toekomstig failliet van een schuld aan een gelieerde vennootschap of familielid kan onder omstandigheden door de curator worden teruggedraaid.

Ook kan de curator vanwege een verrekeningsverbod in de Faillissementswet bepaalde verrekeningen in een rekening-courantverhouding tussen groepsvennootschappen aantasten. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de groepsvennootschappen of de bestuurder, die zich meestal van geen kwaad bewust is.

 

Juridisch advies van een faillissementsadvocaat bij dreigend faillissement

Zeker bij een onderneming die deel uitmaakt van een groep vennootschappen is het zaak bij een dreigend faillissement tijdig gedegen juridisch advies in te winnen bij een faillissementsadvocaat van RST advocaten. Doet u dit niet, dan loopt u onbewust het risico dat de curator bepaalde transacties als paulianeus zal bestempelen en zal terugdraaien. Dit kan vaak grote consequenties hebben voor de niet gefailleerde groepsvennootschappen, voor de bancaire positie en daarmee vaak ook voor de bestuurder of ondernemer zelf. Een gesprek met een insolventieadvocaat kan altijd plaatsvinden op ons kantoor te Breda.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This