Hoger beroep en verzet tegen faillissement

Als een bedrijf of persoon failliet is verklaard, heeft deze maar kort de tijd om daar iets tegen te ondernemen. Het instellen van beroep of verzet tegen uw faillissement is uiterst bewerkelijk en moet door een advocaat worden gedaan. Een gedegen juridisch advies door een faillissementsrecht advocaat is dan ook noodzakelijk en zal snel moeten plaatsvinden vanwege de uiterst korte beroepstermijn/verzettermijn.

 

U bent failliet verklaard, wat nu?

Tegen een faillissementsaanvraag kunt u zich alleen maar verweren door de vordering (of de steunvordering) te betwisten of deze te betalen. Bent u eenmaal failliet verklaard, dan is er een curator benoemd die al met zijn werkzaamheden aanvangt. Hij zal dat terughoudend doen als hij weet dat u hoger beroep of verzet instelt tegen het faillissementsvonnis, maar het nadeel is wel dat hij in de tussentijd op de hoogte zal raken van alle andere vorderingen die ook als steunvorderingen zullen gaan gelden. Het betwisten van steunvorderingen behoort dan dus niet meer tot de opties. In geval van een hoger beroep zal het enkel voldoen van de vordering van de aanvrager ook niet baten. Er zal veelal een oplossing moeten worden gevonden voor de gehele schuldenlast en de kosten van de curator.

 

Termijnen hoger beroep en verzet

Als u bij de faillissementsaanvraag aanwezig bent geweest op de zitting, dan heeft u slechts 8 dagen de tijd om hoger beroep in te stellen. Bent u niet aanwezig geweest op de faillissementszitting (het faillissement is dan bij verstek uitgesproken), dan heeft u 14 dagen de tijd om verzet in te stellen.

 

Hoe stel je hoger beroep of verzet in en hoe loopt de procedure?

Het hoger beroep tegen een faillissement of verzet tegen een faillissement moet worden ingesteld door een advocaat. Dat doet hij middels een beroepschrift (of bij verzet: een verzetschrift). Vanwege de korte beroepstermijn/verzettermijn en het feit dat het beroepschrift of verzetschrift gemotiveerd moet zijn, moet met de advocaat zo snel mogelijk na de faillissementsuitspraak een plan van aanpak worden besproken om de schuldenlast op te lossen. Het onmiddellijk raadplegen van een gespecialiseerde faillissementsadvocaat is dus noodzakelijk.

Verzet tegen het faillissementsvonnis vindt plaats bij de rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken. De rechtbank zal op hele korte termijn een zitting plannen. Omdat u bij de eerdere faillissementszitting niet was verschenen, geeft de rechtbank u dan de gelegenheid alsnog verweer te voeren, maar wel met de informatie die de curator ter beschikking zal stellen. Dit is als het ware een voortzetting van de zitting waar men niet was verschenen.

Bij hoger beroep zal het gerechtshof op hele korte termijn (meestal enkele weken) een zitting bepalen.
De uitspraak op verzet of hoger beroep tegen een faillissementsvonnis volgt meestal 1 of 2 weken na de zitting.

 

Advocaat om hoger beroep of verzet in te stellen

Het is zinvol om direct na kennisname van het faillissement contact op te nemen met een advocaat van ons team Faillissementsrecht om de slagingskansen van een verzet of hoger beroep tegen het faillissement te bespreken. Een advocaat Faillissementsrecht wordt zelf ook regelmatig door de rechtbank in Breda benoemd tot curator en is een goede gesprekspartner voor de betrokken collega-curator. Met hun ruime expertise geven onze  faillissementsrecht advocaten u eerlijk juridisch advies over de slagingskansen van een verzet of hoger beroep en bieden zij juridische bijstand bij de verzetprocedure of de rechtszaak in hoger beroep. Ook denken zij mee om op andere manieren uit faillissement te geraken.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This