Wat kan ik doen om uit een faillissement te komen?

Schulden verdwijnen niet aan het einde van een faillissement

Als u failliet bent verklaard, dan zal de curator de belangen van de schuldeisers behartigen en onderzoeken wat er nog bij u te verhalen valt voor hen. Meestal zal de curator aan het einde van het faillissement niet al uw schulden kunnen voldoen. In een dergelijk geval wordt het faillissement beëindigd en blijft de failliet met restschulden over. Met name voor particulieren die een eenmanszaak of VOF hadden, kan sprake zijn van omvangrijke schulden waarvoor de schuldeisers na faillissement weer bij hen zullen gaan aankloppen. Hoe kom je van die schulden af? 

 

Hoe kom je snel van je schulden af?

Een optie om van uw schulden af te komen is de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke  Personen), een soort apart faillissementsregime waarin uw schulden worden kwijtgescholden als u drie jaar de regeltjes hebt gevolgd van de bewindvoerder. Bepaald geen pretje en bijzonder lastig om in die regeling te geraken. Maar met onze gespecialiseerde juridische hulp en advies kan een advocaat die deskundig is op het gebied van faillissementsrecht u door het aanbieden van een akkoord (dwangakkoord of crediteurenakkoord) heel snel met succes uit faillissement halen.

 

Wat is een akkoord?

Een akkoord biedt de schuldenaar aan in een faillissement, surseance of WSNP. Men biedt dan feitelijk een percentage aan op de vorderingen van de schuldeisers tegen kwijtschelding van hun vorderingen. De rechtbank bepaalt een zitting (de zgn. verificatievergadering) waarop alle schulden vastgesteld worden, waarna over het aangeboden akkoord wordt gestemd. Gaat meer dan de helft van het aantal schuldeisers akkoord én vertegenwoordigen deze vóórstemmers  meer dan de helft van de totale schuldenlast, dan is het akkoord bindend voor alle schuldeisers, ook voor degenen die tegen hebben gestemd. Na voldoening van de akkoordpenningen is men van de schulden af.

 

Wat zijn de voorwaarden voor een (dwang)akkoord?

Een akkoord biedt u aan uw concurrente schuldeisers aan en het bindt alleen hen. Maar de Belastingdienst en UWV hebben als beleidsregel dat zij zich ook conformeren aan het akkoord als zij een dubbel percentage ontvangen ten opzichte van de concurrente schuldeisers. U dient bovenop de gelden die de curator heeft gegenereerd in het faillissement extern gelden te betrekken (bijv. van familie of vrienden) die u als akkoordpenningen aanbiedt. Het bedrag moet zodanig zijn, dat met het akkoord een hoger percentage zal kunnen worden uitgekeerd dan in een faillissement of WSNP te verwachten is.

 

 

Hoeveel moet ik aanbieden om een akkoord te laten slagen?

Als u maandelijks bijvoorbeeld € 100 moet afdragen aan de curator, dan zal men een parallel trekken met de duur van een WSNP en bereken dat u in drie jaren € 3.600,- zal moeten afdragen. Biedt u nu € 3.700,- aan als extern te verkrijgen middelen voor een akkoord, dan heeft u dus al meer aan te bieden dan wat aan het eind van het faillissement te verwachten is. Natuurlijk moet het aan te bieden percentage ook ‘te verkopen’ zijn aan de schuldeisers, die natuurlijk wel vóór moeten stemmen. Hier komt de ervaring en deskundigheid van een advocaat faillissementsrecht van pas. Het zal niet de eerste keer zijn dat zeer lage percentages (soms zelfs minder dan 1%) worden geaccepteerd.

 

Gespecialiseerde advocaat voor het aanbieden van een akkoord in faillissement of WSNP

Het klinkt misschien wat cru voor iemand die al enige tijd worstelt met schulden, maar het aanbieden van een akkoord is veelal een fluitje van een cent. Een gespecialiseerde advocaat faillissementsrecht bij RST Advocaten doet niet anders. Omdat iedere insolventieadvocaat van ons kantoor ook als curator optreedt in faillissementen, kan een faillissementsadvocaat u deskundige juridische hulp bieden door het leveren van maatwerk voor uw specifieke situatie. De kosten van onze juridische bijstand vallen alleszins mee en zijn het waard om weer een leven zonder schulden te krijgen.

 

Wat zijn de kosten van het aanbieden van een akkoord?

Voor het aanbieden van een akkoord krijgt u maar één kans. Een deskundige en gespecialiseerde advocaat geeft u de zekerheid dat het akkoord goed in elkaar steekt. Vele partijen bieden zich aan en rekenen schandalige bedragen en weten het dan vaak nog niet eens tot een goed einde te brengen. De ervaring leert dat een advocaat faillissementsrecht van RST Advocaten het aanbieden van een akkoord veelal voor bedragen tussen de € 3.000,- en € 5.000,- moet kunnen voltooien, waarbij natuurlijk de omvang van het aantal schuldeisers erg bepalend is.

 

Vrijblijvend gesprek over aanbieden akkoord met een gespecialiseerde advocaat?


Zoekt u een oplossing om uit een faillissement of WSNP te geraken, vraag dan om een vrijblijvend gesprek met een advocaat faillissementsrecht van RST Advocaten. Een insolventieadvocaat van ons kantoor kan u binnen een half uurtje wel juridisch advies geven over de slagingskansen van een akkoord.

 

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This