Wat kunt u doen als de gemeente u niet helpt met uw schulden?

De eerste stap die u zet als u een problematische schuldenlast heeft, is waarschijnlijk naar de gemeente. Vaak gebeurt het dat de gemeente aangeeft dat niet geholpen kan worden. De gemeente wijst uw aanvraag voor schuldhulpverlening dan af, tegen welke beslissing (besluit/beschikking) u in bezwaar en eventueel in beroep kunt. RST Advocaten in Breda kan u hierin bijstaan.

 

Wanneer wijst een gemeente een aanvraag voor schuldhulpverlening af? 

Kunt u uw schulden niet meer betalen en heeft de gemeente u zonder afwijzing en advies weggestuurd? U weet nu niet wat u moet doen? Gemeenten moeten inwoners met schulden helpen (op grond van de Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening), maar mogen ten aanzien hiervan wel eigen beleidsregels opstellen. Dit kan betekenen dat uw gemeente op grond van deze beleidsregels uw aanvraag kan afwijzen. Een daarbij vaak gehoorde reden is dat iemand (ex-)ondernemer is of bijvoorbeeld een eigen woning heeft. Andere redenen kunnen zijn dat er sprake is van schulden die door een rechter misschien wel niet ‘te goeder trouw’ zullen worden bevonden of dat de boekhouding (nog) niet helemaal op orde is. Gemeenten hebben hierin dus een grote beleidsvrijheid, maar in veel gevallen blijkt té snel en té gemakkelijk te worden afgewezen. Soms zelfs zonder schriftelijke beslissing. Als u met een dergelijke afwijzing wordt geconfronteerd, is het dan ook aan te raden een deskundige te laten beoordelen of dit eigenlijk wel kan. De specialisten bij RST Advocaten in Breda staan graag voor u klaar wanneer u bezwaar wil maken of in beroep wil gaan.

 

Hoe ziet de procedure van bezwaar en beroep eruit?

Als de gemeente uw aanvraag voor hulp bij uw schulden afwijst, dan is het belangrijk dat deze beslissing op schrift staat. Als dit nog niet is gebeurd, kunnen wij u helpen om alsnog een schriftelijke beslissing van de gemeente te verkrijgen. Als er een afwijzende schriftelijke beslissing op de aanvraag voor schuldhulpverlening ligt van de gemeente, kan hiertegen bezwaar worden gemaakt door middel van het indienen van een bezwaarschrift. Die beslissing van de gemeente als overheidsorgaan betreft immers een bestuursrechtelijk en individueel besluit (ook wel beschikking), waarop een bezwaarprocedure kan worden opgestart. Doel hiervan is opnieuw en met name zorgvuldiger te laten beoordelen of de beslissing tot afwijzing van uw aanvraag had mogen worden genomen. Bij succes zal u alsnog de hulp krijgen bij het oplossen van uw schulden door de gemeente. Indien het bezwaar ongegrond wordt verklaard, is er vervolgens nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de bestuursrechter.

Het team van RST Advocaten in Breda heeft veel kennis en ervaring op het gebied van schulden. Wij adviseren u dan ook graag als u niet geholpen wordt door de gemeente en kunnen u bovendien helpen in een bezwaar- en/of beroepsprocedure. U kunt vrijblijvend contact opnemen met RST Advocaten voor het maken van een afspraak.

 

Wist u dat u ook bij RST Advocaten terecht kan voor een schuldhulpverlenende oplossing?

Het team van RST Advocaten is gespecialiseerd in schuldhulpverlening en kunnen afhankelijk van uw situatie een mogelijke oplossing bieden. Zo zijn wij als professionals ook bevoegd om een art. 285 Fw. verklaring af te geven en kunnen wij namens u een akkoord aanbieden aan de schuldeisers. Voor juridisch advies over schuldhulpverlening kunt u vrijblijvend contact opnemen met RST Advocaten voor het maken van een afspraak.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This