Ben ik erfgenaam?

Ik heb hier een concept-testament meegenomen waarin vermeld staat dat ik erfgenaam ben. Pa had een afspraak bij de notaris staan om het concept te bespreken en definitief te maken, maar toen verslechterde zijn gezondheidstoestand. Ik heb zelf voor hem zijn afspraak bij de notaris een week uitgesteld. Helaas overleed hij twee dagen voor zijn afspraak bij de notaris. Heb ik nu wel of niet geërfd?

Onze gespecialiseerde advocaat erfrecht kan u bij dit soort vragen verder helpen of u bijstaan in rechtszaken waarin discussie bestaat over de rechtspositie van de verschillende betrokken partijen. Hieronder worden alvast enkele termen toegelicht en mogelijke vragen over het erven besproken.

 

Erven kan op twee manieren

Erven kan bij versterf, ook wel genoemd erven op grond van de wet of erven ab-intestaat (de eerste manier) of krachtens een uiterste wilsbeschikking, ook wel genoemd testamentair erven (de tweede manier).

Als je niets regelt, dan bepaalt de wet wie je erfgenamen zullen zijn. Een testament is bijvoorbeeld nodig als je zelf wilt bepalen wie welke rechten krijgt als je overlijdt. Daartoe maakt de wet het mogelijk om bij een uiterste wilsbeschikking die een erfstelling of onterving inhoudt van de wettelijke verervingregels af te wijken.

Een uiterste wil kan een notariële akte zijn of bij een aan een notaris in bewaring gegeven (zelf geschreven) onderhandse akte. Een concept-testament waarin de wil van de erflater is vastgelegd is geen uiterste wil en kan om die reden, gelet op het gesloten stelsel, de verervingsregels op grond van de wet ook niet opzij zetten.

 

Uiterste wil houdende een erfstelling of onterving

Bij een erfstelling bepaal je de personen die erven en kun je ook bepalen voor welk gedeelte van de nalatenschap deze personen erven. Bij een onterving sluit je iemand die op grond van de wettelijke verervingsregels zou hebben geërfd uit van de nalatenschap. Een onterving kan expliciet of impliciet, bijvoorbeeld door iemand “over te slaan”.

 

Plaatsvervulling en stiefkinderen

Plaatsvervulling speelt bij het versterferfrecht/ ab- intestaat erfrecht en dus niet automatisch als je bij testament erfgenamen hebt aangewezen. Als je een testament opstelt en je wilt dat bij vooroverlijden van een erfgenaam plaatsvervulling optreedt, dan moet je dat in het testament regelen. Uitzondering op de regel dat je bij een testamentaire benoeming van een erfgenaam in het testament ook de plaatsvervulling moet regelen, is de regeling van stiefkinderen. Bij stiefkinderen die in het testament tot erfgenamen zijn benoemd treedt automatisch plaatsvervulling in (net als bij de wettelijke vererving).

Heeft u vragen over vererving, stiefkinderen, erfstellingen of wilt u juridisch advies of juridische bijstand in een geschil over deze zaken, neem dan contact op met onze gespecialiseerde advocaat erfrecht om een en ander op ons advocatenkantoor te Breda te bespreken.

Ook interessant

  • RST bedrijfsscan
  • RST abonnement

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl
KvK 20123209

 

Postbus 1019, 4801 BA Breda
Fatimastraat 5, 4834 XT Breda
KvK 20123209

T +31 (0)76 522 05 11
F +31 (0)76 522 09 55
E rst@rst.nl

Pin It on Pinterest

Share This